Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Objavljeno u NN 108/2013 (30.8.2013.):

 

HRVATSKI SABOR

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 15 od 6. veljače 2013. te se daje

 

ISPRAVAK ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

U članku 29. stavku 1. točki 3. umjesto riječi: »(članak 11. stavak 10.)« trebaju stajati riječi: »(članak 11. stavak 9.)«.

Klasa: 022-03/13-02/08 Zagreb, 23. kolovoza 2013.

Tajnik Hrvatskoga sabora Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić