Pristupanje sadržaju

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

 

R E S U D A

 

              Županijski sud u Zadru, po sucu I.D. kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja HZZO Z.koga zastupa N.B., dr.med.univ.spec.med.prava, voditeljica Regionalnog ureda u S.OIB: …., protiv tuženika E.o.d.d., OIB: …., koga zastupaju punomoćnici-odvjetnici iz O.d. G.&p. iZ., radi isplate, odlučujući o žalbi tužitelja protiv presude Općinskog suda u Splitu , Stalne službe u Supetru, poslovni broj P-5803/15 od 11. svibnja 2017., u sjednici održanoj 18. kolovoza 2017.,

 

r e s u d i o    j e

 

              1. Odbija se žalba tužitelja HZZO Z. kao neosnovana i potvrđuje presuda Općinskog suda u Splitu, Stalne službe u Supetru, poslovni broj P-5803/15 od 11. svibnja 2017.

              2. Odbija se zahtjev tuženika E.o. d.d., Z., za naknadu troška sastava odgovora na žalbu.

 

Obrazloženje

 

              Uvodno označenom presudom suđeno je:

"I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

Nalaže se tuženiku u roku od 8 dana isplatiti tužitelju iznos od 4.506,32 kn sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana plaćanja svakog pojedinog iznosa do isplate po stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem eskontne stope HNB-a koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena i to:

-     na iznos od     94,78 kn teče od 08.01.2009. pa do isplate

-     na iznos od     58,16 kn teče od 27.06.2009. pa do isplate

-     na iznos od 3.162,75 kn teče od 18.04.2009. pa do isplate

Za pristup ovom sadržaju odnosno za preuzimanje dokumenta, molimo unesite kôd:

  • pristup svim sadržajima tjedan dana
  • preuzimanje 1 dokumenta

Pošaljite SMS poruku sadržaja
ZAKON1 na broj 647 647
(cijena 6,20 kn)

Na Vaš mobitel stići će povratna poruka u kojoj je jednokratni kôd za pristup sadržaju, koji molimo unesite u predviđeno polje.


Info: 098 9772 935
Operater: IT jedan d.o.o.

  • pristup svim sadržajima 365 dana
  • preuzimanje 100 dokumenata
  • namijenjeno za 1 korisnika, 1 računalo + 1 mobilni uređaj

Cijena: 250,00 kn (PDV uključen)


Pažljivo unesite podatke:


Na Vaš mail ćemo poslati ponudu u kojoj je uputa za plaćanje.