PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 49/16 od 30.05.2016.:

 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE I ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU

Članak 1.

U članku 21. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, broj 133/15 ) riječi »1. lipnja 2016.« zamjenjuju se riječima »1. listopada 2016.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/16-04/4 Urbroj: 531-04-2-16-3 Zagreb, 17. svibnja 2016.

Ministar Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

 

Copyright © Ante Borić