Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

Objavljeno u NN 04/14 od 14.01.2014.:

 

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

Na temelju članka 61. stavka 8. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13), ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo u suradnji s ministrom zaštite okoliša i prirode donosi:

 

PRAVILNIK O MJERAMA ZA SPREČAVANJE EMISIJE PLINOVITIH ONEČIŠĆIVAČA I ONEČIŠĆIVAČA U OBLIKU ČESTICA IZ MOTORA S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM KOJI SE UGRAĐUJU U NECESTOVNE POKRETNE STROJEVE TPV 401 (IZDANJE 01)

 

 

 

Copyright © Ante Borić