Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

Objavljeno u NN 100/12 od 05.09.2012.:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 124. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011), a u svezi s člancima 30. i 33. Zakona o javnom okupljanju (»Narodne novine«, broj 128/99., 90/2005 i 150/2005), člankom 25. stavkom 3. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 173/2003, 141/06., 8/2007 – ispr., 40/2007, 146/2008 i 130/2011), člankom 138. stavkom 2. točkom 1., člankom 228. stavkom 3. i člankom 239. stavkom 4. Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, broj: 107/2007) te člankom 145. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj: 152/2008, 76/2009, 80/2011 i 121/2011 – pročišćeni tekst), ministar unutarnjih poslova donosi

 

RJEŠENJE O IZMJENAMA RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENA POSEBNIH TROŠKOVA NASTALIH RADOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Rješenju o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj: 55/2011 i 58/2011 – ispravak), članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Naknada paušalne svote troškova za izdavanje prekršajnog naloga (općeg) iznosi 500 kuna.

(2) Naknada paušalne svote troškova za izdavanje obaveznog prekršajnog naloga iznosi 100 kuna.

(3) Ukoliko osoba plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja (putem platnih kartica) troškovi izdavanja prekršajnog naloga neće se naplatiti.«.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-152-11987/2012.

Zagreb, 28. kolovoza 2012.

Ministar Ranko Ostojić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić