Baza je ažurirana 09.07.2020. zaključno sa NN 76/20

Pravila ove nagradne igre odobrena su Rješenjem Ministarstva financija od 30.09.2014. Klasa: UP/I-60-02/14-01/657, Ur.broj: 513-07-21-01/14-2:

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13 i 41/14) i članka 6. stavka 1. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine br. 8/10) Val savjetovanje  d.o.o. iz Zagreba, Kulmerska 31, donosi slijedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

'Zakon.hr na novom Apple iPad air'

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom 'Zakon.hr na novom Apple iPad air' je društvo Val savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, Kulmerska 31, OIB: 18603084012, nakladnik internet stranice www.zakon.hr.

Nagradna igra se priređuje u svrhu promocije naše djelatnosti i usluga koje pruža Priređivač odnosno novog prilagodljivog dizajna www.zakon.hr svim rezolucijama i vrstama uređaja te unapređenja i prodaje on line.

Članak 2.

Trajanje ove nagradne igre je od 15.10.2014. do 15.11.2014.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja Rješenja Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama dana 30.09.2014. godine.

Članak 4.

U ovoj nagradnoj igri sudjeluju sve fizičke osobe koje u trajanju nagradne igre kupe jednokratni kod za preuzimanje zakona u obliku e-knjige sa www.zakon.hr putem sms poruke. Sudionikom se smatra fizička osoba koja je korisnik mobilnog uređaja s kojega je poslana sms poruka.

Svaka sms poruka kojom Sudionik kupi jednokratni kod za preuzimanje zakona bilježi se u sustavu www.zakon.hr po vremenu primitka i na taj način se formira Lista Sudionika na kojoj svaka sms poruka dobiva svoj Redni broj. Ukoliko je jedan Sudionik više pute puta kupovao zakone u razdoblju trajanja nagradne igre, svaka takva poruka se bilježi i toliko puta Sudionik sudjeluje u ovoj nagradnoj igri. Nije potrebno slati posebne sms poruke već samom kupnjom zakona Sudionici sudjeluju u ovoj nagradnoj igri. Kupnjom zakona putem sms poruka korisnici www.zakon.hr pristaju na sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri i na ova pravila.

Članak 5.

Glavna nagrada je Apple iPad Air Wi-Fi + Cellular, 16 GB, Space grey u vrijednosti 5.000,00 kn (PDV uključen).

Članak 6.

Izvlačenje dobitnika će se održati u sjedištu društva Val savjetovanje d.o.o. dana 16.11.2014. pod nadzorom tročlane komisije i to na način da će se, ovisno o broju pristiglih sms poruka u razdoblju trajanja nagradne igre, odrediti raspon brojeva koji će se zadati aplikaciji na internet stranici www.random.org putem koje će se izvući Nasumičan broj.

Dobitnik u ovoj nagradnoj igri je Sudionik čija sms poruka po rednom broju na Listi Sudionika odgovara Nasumičnom broju određenom na www.random.org!

Ispravnost izvlačenja nadgledat će tročlana komisija u sastavu:

1. Šime Essert

2. Ivan Magić

3. Anita Duspara

O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi komisije, te isti priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Članak 7.

Društvo Val savjetovanje d.o.o. će u roku 8 dana od izvlačenja u pisanom obliku obavijestiti Dobitnika o dobivenoj nagradi, koju preuzima u roku od 30 dana od ove obavijesti u sjedištu društva Val savjetovanje d.o.o. u Zagrebu, Kulmerska 31. Ukoliko Dobitnik ne preuzme nagradu u spomenutom roku, Društvo Val savjetovanje d.o.o. će u roku 8 dana od isteka roka za preuzimanje ponovno obavijestiti Dobitnika o dobitku te odrediti naknadni rok od 15 dana od primitka ponovljene obavijesti za preuzimanje nagrade. Ukoliko Dobitnik niti u ovom naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.    

Članak 8.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 9.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničkih i drugih javnih medija.

Članak 10.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon dobivenog odobrenja Ministarstva financija i njihove objave u elektroničkom ili drugom javnom mediju.

Članak 11.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 12.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim pravilima primjenjuje se Zakon o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14) i Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10).

Copyright © Ante Borić