Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
Objavljeno u NN 131/02 od 12.11.2002.:

 

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Nakon izvršenog uspoređivanja utvrđena je tiskarska pogreš­ka u Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima objavljenim u »Narodnim novinama« broj 114 od 1. listopada 2002. godine, te se daje

 

ISPRAVAK PRAVILNIKA O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA TE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA

U Obrascu-Su – Uvjerenje o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima iz članka 18. stavak 2. Pravilnika treba brisati riječi »Ispitivanje radnog okoliša obavljeno je u skladu s člankom 50. Zakona o zaštiti na radu o čemu je sastavljen zapis­nik«.

U sljedećem stavku umjesto riječi »radnog okoliša« trebaju sta­jati riječi »stroja – uređaja«.

Urbroj: 50501-02-913 Zagreb 6. studenoga 2002.

Glavna urednica Snježana Bagić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić