Zakon o otpadu

prestao važiti

NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.07.2014. zaključno sa NN 87/14

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve izmjene od 2004-2013.

 

Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić