Povezani zakoni

Zakon o reviziji

prestao važiti

na snazi od 29.12.2012. do 31.12.2017.

NN 146/05, 139/08, 144/12, 78/15

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 
Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2017., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Zakon o reviziji iz NN 127/17 pogledajte ovdje.
 

 

Copyright © Ante Borić