Povezani zakoni

ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

NN 16/17

na snazi od 02.03.2017.

Uživajte...

Baza je ažurirana 22.062024. 

zaključno sa NN 74/24

Članak 1.

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, br. 93/14.) prestaje važiti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 2.

Poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta, a koje su im dodijeljene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, koriste ih u istom opsegu i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, sve do njihova isteka.

Članak 3.

Zahtjevi za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta, koji su podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta (»Narodne novine«, br. 103/14.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/15

Zagreb, 17. veljače 2017.

HRVATSKI SABOR

Copyright © Ante Borić