Povezani zakoni

Zakon o porezu na promet nekretnina

pročišćeni tekst zakona

NN 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14

na snazi od 01.01.2015. do 31.12.2016.

Uživajte... 

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 
Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2016., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.01.2017. na snazi je Zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić