Povezani zakoni

Zakon o poljoprivredi

prestao vrijediti 17.03.2015.

NN 149/09127/1050/12120/12148/13

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 17.03.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega ovu materiju regulira novi Zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić