Povezani zakoni

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda

prestaje važiti 29.12.2014.

NN 109/07, 132/07, 51A/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

 

Ova verzija zakona je bila na snazi od 2013 do 2014.
 
Nakon izmjena iz NN 152/14, pročišćeni tekst glasi ovako.

 

 

Copyright © Ante Borić