Povezani zakoni

Zakon o morskom ribarstvu

prestao važiti

NN 56/10, 127/10, 55/11, 50/12

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 22.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

 

Ovaj zakon obuhvača sve izmjene od 2010-2013.
 
Nakon njega, ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić