Povezani zakoni

Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

prestao važiti

NN 120/12, 136/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 08.11.2012. do 30.06.2013.
 
Nakon njega ovaj zakon glasi ovako.

 

 

Copyright © Ante Borić