Povezani zakoni

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 121/10

na snazi od 22.10.2010.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Članak 1.

Ustav Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustav) stupa na snagu kada ga proglasi Hrvatski sabor, osim ako u pogledu stupanja na snagu, provedbe i prijelaza na primjenu pojedinih odredbi ovim Ustavnim zakonom, sukladno Ustavu, nije drugačije određeno.

Članak 2.

Odredbe Ustava za čiju se primjenu, prema Ustavu, ne mora donijeti Ustavni zakon ili zakon, primjenjuju se neposredno od dana proglašenja Ustava.

Članak 3.

Zakoni kojima se omogućuje primjena odredbi Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti, donijet će se u rokovima propisanim ovim Ustavnim zakonom.

Članak 4.

Zakoni koji su doneseni prije stupanja na snagu ovoga Ustavnog zakona ne isključuju obvezu Hrvatskoga sabora da zakone uskladi s odgovarajućim odredbama Ustava.

Članak 5.

Zakoni kojima se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor donijet će se najkasnije godinu dana prije održavanja redovitih izbora za zastupnike Hrvatskoga sabora.

Članak 6.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske uskladit će se s odredbama Ustava u roku od godine dana od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona.

Članak 7.

Zakoni kojima se omogućuje primjena odredbi Ustava koje se ne mogu neposredno primijeniti uskladit će se u roku od šest mjeseci od dana proglašenja ovoga Ustavnog zakona.

Zakonima iz stavka 1. ovoga članka uredit će se pitanja koja se odnose na:

– obranu,

– Oružane snage Republike Hrvatske,

– Kazneni zakon,

– Državni ured za reviziju,

– sudove,

– Državno sudbeno vijeće,

– državno odvjetništvo,

– izbor predsjednika Republike Hrvatske,

– referendum,

– pravo na pristup informacijama,

– obrazovanje,

– pučkog pravobranitelja,

– te ostali zakoni i Poslovnik Hrvatskoga sabora.

Članak 8.

Zakon kojim se uređuje nadzor Hrvatskoga sabora nad djelovanjem Vlade Republike Hrvatske u institucijama Europske unije donijet će se do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sa stupanjem na snagu odgovarajućih odredbi danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 9.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu danom proglašenja.

Klasa: 012-02/10-01/02
Zagreb, 22. listopada 2010.

 

 

Copyright © Ante Borić