Povezani zakoni

Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

prestao važiti 20.02.2014.

pročišćeni tekst zakona

NN 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 140/05, 71/07, 124/10, 114/11, 51/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24


Ovaj zakon je bio na snazi do 20.02.2014. amožete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 20.02.2014. ovu materiju reguliraju dva zakona i to:
 
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima i
 
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fodovima
 
Uživajte...

 

 

Copyright © Ante Borić