Povezani zakoni

Zakon o porezu na dodanu vrijednost 

na snazi od 01.01.2023. do 31.12.2023.

NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2023. do 31.12.2023., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Trenutno važeći zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić