Povezani zakoni

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19

na snazi od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2020. do 31.12.2020., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 138/20 zakon pogledaje ovdje.

 

Copyright © Ante Borić