Povezani zakoni

Zakon o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode 

pročišćeni tekst

NN 24/1981, 25/09

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1. (NN 25/09)

Masiv zapadnog dijela Medvednice s okolnim krajolikom u ukupnoj površini od 17.938 ha proglašuje se parkom prirode.

Članak 2. (NN 25/09)

Granica parka prirode teče:

– od početne točke – granice Grada Zagreba i Zagrebačke županije na ŽC 2220 (sjeverno od k.č.br. 114/2 k.o. Podsused), granica prati istočni rub navedene ceste preko Ivanca Bistranskog u duljini od cca 3 300 m u smjeru sjeveroistoka;

– jugozapadno od Jablanovca, na križanju, 50 m sjeveroistočno od mosta preko Lateralnog kanala, skreće na jugoistok putem k.č.br. 4222 (Brezinska ulica, k.o. Bistransko Podgorje) u dužini od cca 100 m;

– dalje zakreće prema sjeveroistoku u dužini od cca 250 m prateći jugoistočnu granicu navedene čestice;

– dalje zakreće putem k.č.br. 4245/1 (k.o. Bistransko Podgorje) prema sjeverozapadu u duljini od cca 50 m do puta k.č.br. 4243 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje nastavlja prema istoku u duljini od cca 110 m južnom granicom puta k.č.br. 4243 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje prema sjeveroistoku u duljini od cca 50 m južnom granicom k.č.br. 4238/11 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje na sjeverozapad istočnom granicom puta k.č.br. 4238/8 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje nastavlja u duljini od cca 170 m na sjeveroistok (prateći cestu) do puta k.č.br. 4251 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje jugoistočnim rubom navedenog puta u duljini od cca 830 m do k.č.br. 4691 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje istočnim rubom navedene čestice na sjever u duljini od cca 400 m do križanja u središtu Jablanovca (s istočne strane crkve);

– dalje pretežito na sjeveroistok u duljini od cca 75 m po putu k.č.br. 4895 (k.o. Bistransko Podgorje) do puta k.č.br. 5313 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje navedenim putem na sjeveroistok u duljini od cca 400 m do puta k.č.br. 5025 (k.o. Bistransko Podgorje); navedenim putem dalje generalno na sjeveroistok u duljini od cca 420 m do puta k.č.br. 5876/1 (k.o. Bistransko Podgorje);

– dalje pretežito na sjever u duljini od cca 300 m istočnim krakom navedenog puta do puta k.č.br. 6101 (k.o. Bistransko Podgorje) odnosno ŽC 2220;

– dalje na sjeveroistok u duljini od cca 3450 m prateći ŽC 2220 do križanja s putem k.č.br. 6226 (k.o. Gornja Bistra) kod mosta preko potoka u Oborovu Bistranskom;

– skreće navedenim putem prema sjeveroistoku usporedno s potokom u dužini od cca 470 m;

– zatim nastavlja prema sjeveroistoku putem k.č.br. 5507 (k.o. Gornja Bistra) u duljini od cca 100 m do puta k.č.br. 5575 (k.o. Gornja Bistra) kojim zakreće na sjever u duljini od cca 60 m;

– dalje u smjeru istoka putem k.č.br. 5377 i k.č.br 6226 (k.o. Gornja Bistra) do puta k.č.br. 6225 (k.o. Gornja Bistra);

– zatim zakreće na sjeverozapad navedenim putem (Vinogradska ulica) u duljini od cca 60 m;

– dalje zakreće po putu k.č.br. 6224 (k.o. Gornja Bistra) i nastavlja na istok u duljini od cca 1100 m do kamenoloma Bistra;

– kod kamenoloma Bistra zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 380 m cestom k.č.br. 4971 (k.o. Gornja Bistra) do k.č.br. 4983 (k.o. Gornja Bistra);

– potom nastavlja istočnim i sjevernim rubom k.č.br. 4983 (k.o.Gornja Bistra) u duljini od 50 m do puta k.č.br. 4971 (k.o. Gornja Bistra);

– ponovo nastavlja cestom k.č.br. 4971 (k.o. Gornja Bistra) na sjeverozapad u duljini od cca 250 m do križanja 150 m sjeverozapadno od mosta preko potoka Bistra;

– zatim zakreće na put k.č.br. 4951 (k.o. Gornja Bistra) u duljini od cca 220 m do križanja s putem k.č.br. 6212 (k.o. Gornja Bistra) sjeverozapadno od dvorca Oršić;

– od križanja sjeverozapadno od dvorca Oršić nastavlja putovima k.č.br. 3543 i k.č.br. 3428 (Ribnička ulica, k.o. Gornja Bistra) u smjeru sjevera u duljini od cca 800 m do križanja s ŽC 2220 za Kraljev Vrh;

– od navedenog križanja ide približno u smjeru sjeverozapada ŽC 2220 za Kraljev Vrh u duljini od cca 2200 m;

– kod mosta preko potoka Bistra, skreće u smjeru istoka u duljini od cca 1600 m prateći potok Bistra;

– na križanju s putem k.č.br. 1065 (k.o. Kraljev Vrh) zakreće na sjeveroistok u dužini od cca 300 m do ceste k.č.br. 1424 (k.o. Kraljev Vrh);

– zakreće putem k.č.br. 1424 (k.o. Kraljev Vrh) u smjeru sjeverozapada u duljini od cca 200 m do k.č.br. 159 (k.o. Kraljev Vrh) te nastavlja na sjeverozapad u duljini od cca 600 m po putu k.č.br. 159 i 459 (k.o. Kraljev Vrh) do puta k.č.br. 329 (k.o. Kraljev Vrh) te nastavlja putem k.č.br. 329 (k.o. Kraljev Vrh) u duljini od cca 270 m do križanja sa ŽC 2220 za Bistru zapadno od groblja u Kraljevom vrhu;

– zatim skreće pretežito u smjeru sjevera u duljini od cca 1800 m do spoja s ŽC 2219 iz Pile;

– dalje ŽC 2219 pretežito u smjeru sjevera i sjeveroistoka u duljini od cca 2600 m do spoja s DC 307 zapadno od Stubičkih Toplica;

– dalje DC 307 kroz Stubičke Toplice u pravcu Donje Stubice u duljini cca 1250 m do mosta preko potoka Pustodolščaka;

– kod mosta preko potoka Pustodolščaka skreće na jugoistok u duljini od cca 1100 m prateći desnu obalu potoka;

– kod mosta zakreće putem na sjeverozapad u duljini od 350 m i izbija na cestu za G. Pustodol;

– dalje zakreće navedenom cestom na istok u dužini od cca 500 m;

– kod kote 242 zakreće na jugoistok u dužini od cca 1450 m do križanja jugozapadno od D. Podgore;

– na križanju zakreće na cestu u smjeru sjeveroistoka i prati ju u duljini od cca 1550 m zaobilazeći Donju Podgoru sa sjeverozapadne strane do puta k.č.br. 4596 (k.o. Donja Stubica);

– prateći istočni rub navedenog puta zakreće na jugoistok u duljini od cca 110 m;

– zatim zakreće na istok prateći sjeverni rub navedenog puta u duljini od cca 80 m do potoka Reka;

– prelazi navedeni potok i zakreće prema sjeveroistoku prateći sjeverni rub puta k.č.br. 4587 (k.o. Donja Stubica) u duljini od cca 170 m do k.č.br. 5453 (Dubravačke ulice, k.o. Donja Stubica);

– navedenom ulicom zakreće na sjever u duljini od cca 230 m do puta k.č.br. 4548/2 (k.o. Donja Stubica);

– navedenim putem zakreće u smjeru istoka u duljini od cca 70 m do puta k.č.br. 4548/1 (k.o. Donja Stubica);

– navedenim putem zakreće u smjeru sjeveroistoka u duljini od cca 90m;

– istim putem zakreće na sjever u duljini od cca 130 m prateći zapadni rub šume zatim zakreće na cestu u smjeru sjeveroistoka uz zapadni rub šume do puta k.č.br. 4374 (k.o. Donja Stubica);

– navedenim putem ide pretežito u smjeru sjevera u duljini od cca 340 m te izbija na ŽC 2221 za Gornju Stubicu cca 180 m zapadno od mosta preko potoka Mesečaj;

– dalje ŽC 2221 pretežito u smjeru istoka u duljini od cca 1200 m do k.č.br. 20/2 (k.o. Stubičko Podgorje);

– kod navedene čestice zakreće na jug u duljini od cca 190 m prateći istočni rub navedene čestice;

– tada skreće na jugozapad u duljini od cca 190 m prateći sjeverozapadni rub k.č.br. 15/1 (k.o. Stubičko Podgorje);

– zatim skreće na jugoistok prateći jugozapadne rubove k.č.br. 15/1, 12 i 11 (k.o. Stubičko Podgorje) u duljini od cca 280 m;

– zatim zakreće na istok prateći južni rub k.č.br. 11 (k.o. Stubičko Podgorje) u duljini od cca 180 m;

– zatim zakreće na sjever prateći zapadni rub puta k.č.br. 26/1 (k.o. Stubičko Podgorje) u duljini od cca 80 m;

– zatim zakreće na istok prateći južni rub k.č.br. 23/10 i 24/3 (k.o. Stubičko Podgorje) u duljini od cca 150 m do Slanog potoka;

– potokom zakreće na sjever do k.č.br. 891 (k.o. Donja Stubica) u duljini od cca 150 m;

– južnim rubom navedene čestice zakreće prema jugoistoku u duljini od cca 100 m do puta k.č.br. 893 (k.o. Donja Stubica), tj. Brezanske ceste;

– prateći istočni rub navedenog puta zakreće na sjever u duljini od cca 60 m do puta k.č.br. 142/1 (k.o. Gornja Stubica);

– prateći sjeverni rub navedenog puta granica ide na istok u duljini od cca 200 m;

– zatim skreće na jugoistok prateći istočne rubove k.č.br 142/1, 217 i 901 (k.o. Gornja Stubica) u duljini od cca 880 m do puta k.č.br. 340 (k.o. Gornja Stubica);

– prateći sjeverni rub navedenog puta zakreće na istok u duljini od cca 120 m do puta k.č.br. 107 (k.o. Gornja Stubica);

– prateći zapadni rub navedenog puta zakreće prema sjeveroistoku u duljini od cca 270 m do puta k.č.br. 105/23 (k.o. Gornja Stubica);

– prateći sjeverni rub puta k.č.br. 105/23 i zapadni rub puta k.č.br. 22 (k.o. Gornja Stubica) zakreće na jugoistok u duljini od cca 350 m do puta k.č.br. 63/1 (k.o. Gornja Stubica);

– prateći sjeverni rub putova k.č.br. 63/1 i 65/3 (k.o. Gornja Stubica) skreće na istok u duljini od cca 240 m do korita potoka;

– koritom potoka zakreće prema jugoistoku u duljini od cca 900 m do k.č.br. 4270 (k.o. Slani Potok);

– zatim zakreće na istok prateći sjeverne rubove k.č.br. 4270 i 4271 (k.o. Slani Potok) i sjeverni rub puta k.č.br. 4264 (k.o. Slani Potok) u duljini od cca 220 m do puta k.č.br. 4072 (k.o. Slani Potok);

– prateći zapadni rub puta k.č.br. 4072 (k.o. Slani Potok) zakreće na jug u duljini od cca 280 m do puta k.č.br. 4040 (k.o. Slani Potok);

– prateći sjeverne rubove putova k.č.br. 4040 i 3890 (k.o. Slani Potok) zakreće na istok u duljini od cca 420 m do puta k.č.br. 3956 (k.o. Slani Potok);

– prateći zapadni rub navedenog puta zakreće na sjever u duljini od cca 40 m do puta k.č.br. 3958 (k.o. Slani Potok);

– prateći zapadni rub navedenog puta zakreće na jug u duljini od cca 350 m do puta na k.č.br. 3788 (k.o. Slani Potok);

– zakreće na jugoistok prateći sjeverni rub puta k.č.br. 3788, siječe k.č.br. 3773 (k.o. Slani potok) i nastavlja putem k.č.br. 3693 (k.o. Slani Potok) do k.č.br. 3695/2 (k.o. Slani potok);

– prateći sjeverne rubove k.č.br. 3695/2 i 3700 (k.o. Slani Potok) zakreće na istok u duljini od cca 155 m do puta k.č.br. 3228 (k.o. Slani Potok);

– prateći zapadni rub navedenog puta zakreće na sjever u duljini od cca 280 m do ŽC 2224 za Stubički Matej;

– dalje po ŽC 2224 prema Stubičkom Mateju pretežito na istok u duljini od cca 2700 m do puta k.č.br. 45 (k.o. Stubički Matej);

– skreće s ceste na put k.č.br. 45 (k.o. Stubički Matej) pa prateći južni rub navedenog puta u smjeru istoka u duljini od cca 350 m te dolazi na ŽC 2224 za Stubički Matej;

– dalje ŽC 2224 cestom kroz Sveti Matej u duljini od cca 2350 m do križanja s DC 29;

– dalje prateći DC 29 pretežito na jugoistok cestom za Kašinu u duljini od cca 6000 m do ŽC 1001 k.č.br. 2300 (k.o. Kašina) sjeverno od Kašine;

– putem k.č.br. 2300 (k.o. Kašina) skreće pretežno na zapad u duljini od cca 1000 m do puta k.č.br. 1607 (k.o. Planina);

– navedenim putem (cestom) zakreće prvo na jugoistok u duljini od cca 320 m, zatim na istok u duljini od cca 180 m, pa zakreće na sjeveroistok u duljini od cca 160 m do puta k.č.br. 1522 (k.o. Planina);

– navedenim putem zakreće na istok u duljini od cca 50 m do puta k.č.br. 1593 (k.o. Planina);

– navedenim putem zakreće na sjever u duljini od cca 160 m;

– zatim zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 500 m prateći sjeverni rub k.č.br. 1592 (k.o. Planina), sjeveroistočne rubove k.č.br. 1588 i 1586 (k.o. Planina), sjeverni rub k.č.br. 1561/1 (k.o. Planina) i sjeveroistočni rub k.č.br. 1488 (k.o. Planina);

– zatim zakreće na jugozapad u duljini od cca 370 m prateći sjeverozapadni rub k.č.br. 1488 (k.o. Planina), sjeverne rubove k.č.br. 1489 i 1490 (k.o. Planina) i put k.č.br. 1487 (k.o. Planina) do puta k.č.br. 1476/1 (k.o. Planina);

– navedenim putem zakreće na zapad u duljini od cca 70 m;

– zatim zakreće pretežito na jugozapad cestom k.č.br. 1412 (k.o. Planina) uz južni rub groblja u duljini od cca 310 m;

– na križanju južno od k.č.br. 1320/2 (k.o. Planina) zakreće putem južno od k.č.br. 1320/1 (k.o. Planina) na zapad u duljini od cca 150 m; zatim skreće na sjeverozapad asfaltiranim putem u duljini od cca 80 m; istim putem zakreće na zapad u duljini od cca 140 m nastavljajući na put k.č.br. 1314 (k.o. Planina) do puta k.č.br. 2678 (k.o. Planina);

– navedenim putem zakreće na jugoistok u duljini od cca 170 m, pa na istok u duljini od cca 65 m te ponovno na jugoistok u duljini od cca 50 m;

– prateći jugoistočni rub k.č.br. 2674 (k.o. Planina) zakreće na jugozapad u duljini od cca 175 m do potoka;

– potokom zakreće na jugoistok u duljini od cca 65 m do puta k.č.br. 2563 (k.o. Planina);

– navedenim putem zakreće na jugozapad u duljini od cca 230 m;

– prelazi put k.č.br. 2488 (k.o. Planina) i zakreće na zapad putem k.č.br. 2409 (k.o. Planina) u duljini od cca 150 m do potoka Kučilovina;

– potokom zakreće na jugoistok u duljini od cca 380 m do puta k.č.br. 2319 (k.o. Planina);

– navedenim putem zakreće na jug u duljini od cca 370 m do puta k.č.br. 2223 (k.o. Planina);

– navedenim putem zakreće na zapad u duljini od cca 140 m pa na jugozapad u duljini od cca 260 m nastavljajući na put k.č.br. 3080 (k.o. Čučerje);

– zatim skreće na zapad prateći južne rubove k.č.br. 1740 i 1741/1 (k.o. Čučerje) do puta k.č.br. 3081 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na jugozapad u duljini od cca 500 m pa na jug u duljini od cca 1100 m nastavljajući na put k.č.br. 3098 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem dalje zakreće na jugozapad u duljini od cca 450 m do puta k.č.br. 3097 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na sjever u duljini od cca 330 m do puta k.č.br. 3094 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na jugozapad u duljini od cca 170 m do potoka;

– prelazi potok i zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 155 m prateći sjeveroistočne rubove k.č.br. 1414, 1413, 1403 i 1402 (k.o. Čučerje) do puta k.č.br. 3121 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 300 m do k.č.br. 2102/1 (k.o. Čučerje) čijim jugozapadnim rubom nastavlja u istom smjeru još cca 30 m do puta k.č.br. 3086 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na jug u duljini od cca 150 m do k.č.br. 2243/5 (k.o. Čučerje);

– sjevernim rubom navedene čestice zakreće na zapad u duljini od cca 35 m;

– zatim zakreće na jugoistok zapadnim rubom navedene čestice i k.č.br. 2243/4 (k.o. Čučerje) u duljini od cca. 30 m do k.č.br. 2242/1 (k.o. Čučerje);

– zatim zakreće na jugozapad u duljini od cca 240 m prateći sjeverne (sjeverozapadne) rubove k.č.br. 2242/1, 2241/4, 2241/5, 2210, 2240/3, 2267/10, 2264 i 2263 (k.o. Čučerje) do potoka Čučerje;

– potokom zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 430 m sve do puta k.č.br. 3143 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na jug u duljini od cca 115 m do k.č.br. 2717 (k.o. Čučerje);

– zatim skreće pretežito na zapad u duljini od cca 360 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 2717 i 2671 (k.o. Čučerje), istočne rubove k.č.br. 2668 i 2730/1 (k.o. Čučerje) i sjeverne rubove k.č.br. 2730/1, 2658, 2648, 2625 i 2626 (k.o. Čučerje) sve do puta k.č.br. 3141 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem skreće na sjever u duljini od cca 80 m do k.č.br. 2827 (k.o. Čučerje);

– sjevernim rubom navedene čestice zakreće na zapad u duljini od cca 130 m do puta k.č.br. 3130 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na jug u duljini od cca 50 m do puta k.č.br. 3136 (k.o. Čučerje) pa prateći navedeni put nastavlja pretežito na jug u duljini od cca 370 m do puta k.č.br. 4553 (k.o. Čučerje);

– navedenim putem zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 420 m, pa na jugozapad u duljini od cca 380 m do puta k.č.br. 4558 (k.o. Čučerje);

– istim putem zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 100 m do k.č.br. 3808 (k.o. Čučerje);

– prateći put uz zapadni rub navedene čestice zakreće na sjever u duljini od cca 200 m do puta k.č.br. 933 (k.o. Markuševec);

– navedenim putem zakreće na jugozapad u duljini od cca 250 m do puta k.č.br. 15207 (k.o. Markuševec) kojeg prelazi;

– zatim putovima k.č.br. 792/2 i 792/1 (k.o. Markuševec) zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 150 m do k.č.br. 818 (k.o. Markuševec);

– prateći istočni i sjeveroistočni rub navedene čestice te zapadni rub k.č.br. 836 (k.o. Markuševec) zakreće na sjever u duljini od cca 100 m do k.č.br. 834 (k.o. Markuševec);

– zatim zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 90 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 834, 823, 832 i 831 (k.o. Markuševec) do puta k.č.br. 15208/1 (k.o. Markuševec);

– navedenim putem zakreće na sjever u duljini od cca 150 m do k.č.br. 625 (k.o. Markuševec);

– zatim zakreće na zapad u duljini od cca 60 m prateći sjeverni rub navedene čestice, prelazeći potok Vidovec i prateći put k.č.br. 1517/1 (k.o. Markuševec) do puta k.č.br. 329 (k.o. Markuševec);

– navedenim putem zakreće na sjever u duljini od cca 50 m do k.č.br. 334 (k.o. Markuševec);

– zatim zakreće na zapad u duljini od cca 70 m prateći sjeverni rub k.č.br. 334, 332, 346 i 339 (k.o. Markuševec);

– zakreće na jugozapad u duljini od cca 90 m prateći zapadne rubove k.č.br. 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 348, 349 i 350 (k.o. Markuševec);

– zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 25 m prateći sjeveroistočne rubove k.č.br. 351 i 352 (k.o. Markuševec);

– zakreće na jugozapad u duljini od cca 45 m prateći sjeverozapadne rubove k.č.br. 352, 353 i 356 (k.o. Markuševec);

– zatim zakreće na jug u duljini od cca 110 m prateći zapadne rubove k.č.br. 356, 357, 358, 359/1 i 359/2 (k.o. Markuševec) i sjeverni rub k.č.br. 361 (k.o. Markuševec);

– zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 60 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 371, 373, 374 i 376 (k.o. Markuševec) i sjeveroistočni rub k.č.br. 377 (k.o. Markuševec);

– zakreće na jugozapad u duljini od cca 80 m prateći sjeverozapadne rubove k.č.br. 377, 378, 382, 379 i 380 (k.o. Markuševec);

– zakreće na jugoistok u duljini od cca 65 m prateći jugozapadni rub k.č.br. 381 (k.o. Markuševec), istočni rub k.č.br. 384 (k.o. Markuševec) i sjeverni rub k.č.br. 385 (k.o. Markuševec);

– zakreće na jugozapad u duljini od cca 190 m prateći zapadni rub k.č.br. 387 (k.o. Markuševec) i sjeverozapadne rubove k.č.br. 393, 394 i 395 (k.o. Markuševec), sjeverne rubove k.č.br. 396, 397 i 398 (k.o. Markuševec) te zapadne rubove k.č.br. 398, 402, 403 i 409 (k.o. Markuševec);

– zakreće na sjeverozapad u duljini od cca 35 m prateći sjeveroistočne rubove k.č.br. 410 i 411 (k.o. Markuševec);

– zatim zaokreće na jug u duljini od cca 165 m prateći zapadne rubove k.č.br. 411, 413, 416, 417, 418, 426, 427 i 428 (k.o. Markuševec), sjeverozapadni rub k.č.br. 432 (k.o. Markuševec) i zapadne rubove k.č.br. 435, 436 i 439 (k.o. Markuševec);

– zatim zakreće na zapad u duljini od cca 35 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 442 i 443 (k.o. Markuševec);

– zakreće na jugoistok u duljini od cca 20 m prateći zapadni rub k.č.br. 444 (k.o. Markuševec) i krajnji sjeverni dio zapadnog ruba k.č.br. 445 (k.o. Markuševec);

– zatim granica skreće pretežito na zapad u duljini od cca 450 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 447, 448, 450 i 451 (k.o. Markuševec), sjeverozapadne rubove k.č.br. 451 i 452 (k.o. Markuševec), sjeveroistočne rubove k.č.br. 453, 456 i 457 (k.o. Markuševec), sjeverni rub k.č.br. 459 (k.o. Markuševec), sjeverozapadne rubove k.č.br. 460, 461, 470 i 471 (k.o. Markuševec), zapadni rub k.č.br. 472 (k.o. Markuševec), sjeverne rubove k.č.br. 2191 i 2193 (k.o. Markuševec), sjeveroistočni rub k.č.br. 2195 (k.o. Markuševec) i sjeverne rubove k.č.br. 2194, 15218 i 2304 (k.o. Markuševec);

– zatim skreće pretežno na jugozapad u duljini od cca 360 m prateći sjeverozapadni rub k.č.br. 2305 (k.o. Markuševec), sjeverozapadni i jugozapadni rub k.č.br. 2306 (k.o. Markuševec), sjeverozapadne rubove k.č.br. 2296, 2295, 2294, 2308, 2309 i 2310 (k.o. Markuševec), sjeverni rub k.č.br. 2311 (k.o. Markuševec), sjeverozapadne rubove k.č.br. 2315 i 2316 (k.o. Markuševec), sjeverne rubove k.č.br. 2319 i 2320 (k.o. Markuševec), zapadni rub k.č.br. 2320 (k.o. Markuševec), sjeverozapadni rub k.č.br. 2321 (k.o. Markuševec) te zapadni rub k.č.br. 2322 (k.o. Markuševec);

– zatim skreće pretežito na sjeverozapad u duljini od cca 150 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 2329/1 i 2325 (k.o. Markuševec), istočne rubove k.č.br. 2324 i 2323 (k.o. Markuševec) te sjeverni rub k.č.br. 2323 (k.o. Markuševec) do potoka Bidrovec;

– potokom nastavlja na jug u duljini od cca 190 m do k.č.br. 2507 (k.o. Markuševec)

– prateći sjeverozapadni rub navedene čestice i zapadne rubove k.č.br. 2507, 2508, 2509, 2511, 2512, 2517 i 2518 (k.o. Markuševec) nastavlja na jug u duljini od cca 165 m do k.č.br. 2530 (k.o. Markuševec);

– zatim zakreće pretežito na jugozapad u duljini od cca 270 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 2530 i 2531 (k.o. Markuševec), zapadni rub k.č.br. 2532 (k.o. Markuševec), sjeverozapadne rubove k.č.br. 2663 i 2664 (k.o. Markuševec), jugozapadni rub k.č.br. 2665 (k.o. Markuševec), sjeverozapadne rubove k.č.br. 2667 i 2674 (k.o. Markuševec) do puta k.č.br. 2676 (k.o. Markuševec);

– navedenim putem zakreće na jug u duljini od cca 275 m do k.č.br. 2700 (k.o. Markuševec);

– zakreće na jugozapad u duljini od cca 50 m prateći sjeverozapadni rub k.č.br. 2700 (k.o. Markuševec) i južni rub k.č.br. 2699 (k.o. Markuševec);

– zakreće prema sjeverozapadu u duljini od cca 85 m prateći jugozapadni rub k.č.br. 2699 (k.o. Markuševec) do k.č.br. 2719 (k.o. Markuševec);

– zakreće pretežito u smjeru jugozapada u duljini od cca 300 m prateći sjeverni i zapadni rub k.č.br. 2719 (k.o. Markuševec), sjeverne rubove k.č.br. 2725 i 2737 (k.o. Markuševec), južni rub k.č.br. 2732/2 (k.o. Markuševec), sjeverni i zapadni rub k.č.br. 2733 (k.o. Markuševec), zapadne rubove k.č.br. 2740, 2741, 2744 i 2745 (k.o. Markuševec) i sjeverozapadni rub k.č.br. 2748 (k.o. Markuševec);

– zakreće prema jugoistoku u duljini od cca 145 m prateći jugozapadne rubove k.č.br. 2748, 2749, 2757 i 2758 (k.o. Markuševec);

– zakreće prema jugozapadu u duljini od cca 250 m prateći zapadne rubove k.č.br. 4473, 4475, 4476 i 4479 (k.o. Markuševec), sjeverne rubove k.č.br. 4480, 4485, 4484/1, 4803 i 4804 (k.o. Markuševec), zapadne rubove k.č.br. 4805, 4806, 4807 i 4808 (k.o. Markuševec) do k.č.br. 4813 (k.o. Markuševec);

– zakreće u smjeru zapada u duljini od cca 260 m prateći sjeverne rubove k.č.br. 4813, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4862, 4863, 4864 i 4867 (k.o. Markuševec) do k.č.br. 4869 (k.o. Markuševec);

– kod zapadnog ruba navedene čestice dolazi na potok Trnava kojim zakreće na jugoistok u duljini od cca 115 m do k.č.br. 5007 (k.o. Markuševec);

– zakreće pretežito u smjeru jugozapada u duljini od cca 280 m prateći sjeverozapadne rubove k.č.br. 5007 i 5008 (k.o. Markuševec), prelazi put k.č.br. 5037 (k.o. Markuševec), sjeveroistočne rubove k.č.br. 5039, 5040 i 5041 (k.o. Markuševec), sjeverne rubove k.č.br. 5042, 5043, 5044, 5061 i 5064 (k.o. Markuševec) i zapadni rub k.č.br. 5066 (k.o. Markuševec) do puta k.č.br. 15233/1 (k.o. Markuševec (Kormani));

– navedenim putem ide u smjeru zapada u duljini od cca 115 m do puta k.č.br. 6139 (k.o. Markuševec);

– navedenim putem zakreće u smjeru juga u duljini od cca 280 m do puta (Deščevec) k.č.br. 15236 (k.o. Markuševec) kojim nastavlja u smjeru juga u duljini od cca 50 m do puta k. č.br. 7055 (k.o. Markuševec);

– navedenim putem zakreće u smjeru zapada u duljini od cca 200 m do potoka Deščevec;

– prati potok Deščevec u smjeru jugoistoka u duljini od cca 110 m do križišta granice Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 14/03) i granice Prostornog plana Grada Zagreba (PPGZ-a);

– prati granicu GUP-a pretežito prema zapadu sve do granice odobrenog eksploatacijskog polja kamenoloma Podsusedsko dolje (Republika Hrvatska, Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, klasa: UP/I – 310-17/02-01/1, urbroj: 251-04-02-02-11, 19. lipanj 2002. g.);

– prati granicu navedenog eksploatacijskog polja (prema sjeveru, zapadu i jugu) u ukupnoj duljini od cca 1100 m do k.č.br. 692 (k.o. Podsused) gdje se ponovno vraća na granicu GUP-a Grada Zagreba;

– prateći granicu GUP-a dolazi do početne točke – granice Grada Zagreba i Zagrebačke županije na ŽC 2220.

Granica parka prirode Medvednica ucrtana je na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 koja je sastavni dio ovoga Zakona. Po jedan primjerak karte čuva se u Hrvatskom saboru, u Ministarstvu kulture i u Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Članak 3.

Šumski predjeli u parku prirode: Babji zub – Ponikve, Mikulić potok – Vrabečka gora, Bliznec – Šumarov grob, Markovčak – Bistra, Rauchova lugarnica – Desna Trnava, Pušinjak – Gorščica, Tusti vrh – Kremenjak i Gračec – Lukovica – Rebar, koji su rješenjem Zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu utvrđeni specijalnim rezervatima, šumske vegetacije, ostaju i dalje pod posebnom zaštitom u toj kategoriji.

Područje Lipa u parku prirode koje je odlukom Skupštine općine Sesvete proglašeno rezervatom prirodnih predjela, ostaje i dalje pod posebnom zaštitom kao značajni krajolik.

Članak 4.

Pojedini predjeli odnosno lokaliteti parka prirode mogu se proglasiti i drugim posebno zaštićenim objektima prirode.

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 25/09

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić