Povezani zakoni

Zakon o proglašenju šume "Dundo" na Rabu upravljanim prirodnim rezervatom

NN 07/1963

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Zimzelena šuma »Dundo« na Rabu, kao posebna sastojina crnike na Sredozemlju, te kao prirodno područje osobitog kulturno-prosvjetnog, estetskog i turističkog značenja, proglašuje se upravljanim prirodnim rezervatom (u daljnjem tekstu: rezervat).

Članak 2.

Rezervat se nalazi na jugozapadnom dijelu otoka Raba, od uzvisine Dundo do uvale Kristofer, u površini od 106 ha.

Tačne granice rezervata utvrdit će Narodni odbor općine Rab.

Članak 3.

Upravljanje rezervatom vrši se po propisima ovog Zakona u skladu s propisima Zakona o zaštiti prirode, te ostalih propisa koji se donesu za ovaj rezervat u cilju zaštite i regeneracije autohtonog biljnog pokrova, očuvanja zasađenih površina, životinjskog svijeta i prirodnog izgleda krajolika.

Članak 4.

Privatno zemljište unutar rezervata s obzirom na njegov javni interes može se eksproprirati po postojećim propisima.

Članak 5.

Narodni odbor općine Rab osnovat će Savjet za zaštitu i unapređenje rezervata (u daljnjem tekstu: Savjet) kao organ društvenog upravljanja ovim objektom.

Pravilima regulirat će se rad Savjeta.

Pravila potvrđuje Narodni odbor općine Rab uz suglasnost Zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu.

Stručne poslove u rezervatu obavlja Šumsko gospodarstvo preko Šumarije Rab.

Članak 6.

U rezervatu naročito je zabranjeno pretvaranje šume crnike u drugi tip šume kao i drugi zahvati koji mogu ugroziti osnovne karakteristike rezervata.

Uz prethodnu dozvolu Zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu u rezervatu mogu se vršiti uzgojni i drugi radovi koji služe za uređenje rezervata i njegovu regeneraciju i posjećivanje.

Članak 7.

Narodni odbor općine Rab osigurava sredstva za upravljanje, održavenje, čuvanje, regeneraciju i unapređenje rezervata.

Sredstva dobivena korištenjem i upravljanjem rezervata (ulaznice, sanitarne i druge sječe, vjetro-izvale i sl.) mogu se upotrebiti samo za održavanje, čuvanje, regeneraciju i unapređenje rezervata.

Članak 8.

Savjet za kulturu Narodne Republike Hrvatske može prema potrebi donositi potanje propise za provedbu ovog zakona.

Članak 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić