Povezani zakoni

Zakon o proglašenju otoka Lokruma upravljanim prirodnim rezervatom

NN 14/1963

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Otok Lokrum, koji je pretežno obrastao mediteranskom šumom (makijom) kao prirodno područje osobitog kulturno-prosvjetnog, estetskog i turističkog značenja, proglašuje se upravljanim prirodnim rezervatom (u daljnjem tekstu: rezervat).

Članak 2.

Rezervat obuhvaća čitav otok Lokrum u površini od 72 ha.

Članak 3.

Upravljanje rezervatom vrši se po propisima ovog zakona u skladu s propisima Zakona o zaštiti prirode, te ostalih propisa koji se donesu za ovaj rezervat u cilju zaštite i regeneracije autohtonog biljnog pokrova, očuvanja zasađenih površina, botaničkog vrta, životinjskog svijeta i prirodnog izgleda krajoljka.

Članak 4.

Narodni odbor opčine Dubrovnik osnovat će Savjet za zaštitu i unapređenje rezervata (u daljnjem tekstu: Savjet) kao organ društvenog upravljanja ovim objektom.

Pravilima regulirat će se rad Savjeta.

Pravila potvrđuje Narodni odbor općine. Dubrovnik uz suglasnost Zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu.

Stručne poslove u rezervatiu obavlja organ, koji odredi Narodni odbor općine Dubrovnik.

Članak 5.

U rezervatu naročito je zabranjeno pretvaranje šume makije u drugi tip šume, kao i drugi zahvati koji mogu ugroziti osnovne karakteristike rezervata.

Strane biline vrste mogu se unositi u rezervat samo na zemljištu koje je određeno za botanički vrt.

Uz prethodnu dozvolu Zavoda za zaštitu prirode u Zagrebu u rezervatu mogu se vršiti uzgojni i drugi radovi koji služe za uređenje rezervata i njegovu regeneraciju.

Članak 6.

Narodni odbor općine Dubrovnik osigurava sredstva za upravljanje, održavanje, čuvanje, regeneraciju i unapređenje rezervata.

Sredstva dobivena korištenjem i upravljanjem rezervata (ulaznice, sanitarne i druge sječe, vjetro-izvale i sl.) mogu se upotrebiti samo za održavanje, čuvanje i regeneraciju i unapređenje rezervata.

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić