Povezani zakoni

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18

na snazi od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.05.2024. 

zaključno sa NN 60/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 01.01.2019. do 31.12.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 121/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić