Povezani zakoni

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11

na snazi od 02.11.2011. do 24.06.2016.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 02.11.2011. do 24.06.2016., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 56/16 zakon pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić