Povezani zakoni

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16

na snazi od 25.06.2016. do 31.12.2019.

Uživajte...

Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 55/24

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 25.06.2016. do 31.12.2019., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon izmjena iz NN 98/19 zakon pogledajte ovdje.

 

Copyright © Ante Borić