Povezani zakoni

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

prestao važiti 24.07.2015.

NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 24.07.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega imamo novi zakon koji možete preuzeti ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić