Povezani zakoni

Zakon o stavljanju izvan snage propisa Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz oblasti financija

NN 53/91

na snazi od 08.10.1991.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

U Republici Hrvatskoj stavljaju se izvan snage ovi savezni propisi:

1. Zakon o društvenom kapitalu ("Službeni list SFRJ", br. 84/89 i 46/90),

2. Zakon o osiguranju sredstava za regres za umjetna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja i kvalitetno sortno sjeme ("Službeni list SFRJ", br. 13/86, 43/86, 87/87, 16/89 i 49/89),

3. Zakon o privremenim mjerama o regresu dijela kamata na kredite što se koriste za određene namjene u poljoprivredi ("Službeni list SFRJ", br.16/90),

4. Zakon o fondu solidarnosti s nesvrstanim zemljama i zemljama u razvoju ("Službeni list SFRJ", br. 60/74, 55/78, 111/86 i 65/87),

5. Zakon o pokriću tečajnih razlika po određenim inozemnim kreditima ("Službeni list SFRJ", br. 43/86, 31/87, 49/87, 3/88 i 41 /89),

6. Zakon o Agenciji Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka ("Službeni list SFRJ", br. 84/89, 63/90 i 20/91 ),

7. Zakon o osiguranju sredstava za osnivanje i rad Agencije Federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka ("Službeni list SFRJ", br. 84/89),

8. Zakon o garanciji Federacije za obveznice izdane u 1990. godini radi sanacije banaka ("Službeni list SFRJ", br. 55/90),

9. Zakon o sredstvima rezezvi ("Službeni list SFRJ", br. 62/77, 41/83, 10/84, 71/84 i 83/89),

10. Zakon o osiguranju sredstava za djelomično financiranje programa za zaštitu socijalno ugroženog stanovništva i radnika za čijim radom prestaje potreba zbog prestrukturiranja privrede ("Službeni list SFRJ", br. 84/89),

11. Zakon o osiguravanju i korištenju sredstava za poticanje tehnološkog razvoja Jugoslavije ("Službeni list SFRJ", br. 84/87, 16/89 i 41 /89),

12. Zakon o utvrđivanju ukupnog iznosa sredstava za financiranje programa pribavljanja stanova za potrebe kadrova i povratak iseljenih osoba u SAP Kosovo u periodu od 1989. do 1993. godine ("Službeni list SFRJ", br. 83/89 i Zakon o programu pribavljanja stanova za potrebe kadrova i povratak iseljenih osoba u SAP Kosovo od 1989. do 1993. ("Službeni list SFRJ", br. 9/90),

13. Zakon o regresu dijela kamata na kredite koji se koriste za izvoz opreme i brodova i izvođenje investicijskih radova u inozemstvu na kredit ("Službeni list SFRJ", br. 21 /90),

14. Zakon o privremenim mjerama o dopuni Zakona o sredstvima Fonda federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina od 1986. do 1990. godine ("Službeni list SFRJ", br. 73/90),

15. Zakon o privremenim mjerama i produženju važenja dijela društvenog plana Jugoslavije od 1986. do 1990. godine i pojedinih odredaba saveznih zakona kojima se uređuje financiranje društvenih i drugih službi u republici odnosno autonomnoj pokrajini koja ne može svojim sredstvima financirati te službe ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

16. Zakon o financiranju Federacije (prečišćeni tekst "Službeni list SFRJ", br. 16/86, 71/86, 10/88, 31/88, 16/89, 41/89, 60/89 i 55/90),

17. Zakon o utvrđivanju izvora sredstava za financiranje saveznih robnih rezervi ("Službeni list SFRJ", br. 60/89);

18. Zakon o privremenom financiranju potreba Federacije u 1991. godini za koje se sredstva osiguravaju u Budžetu Federacije ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

19. Odluka o financiranju JNA u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 84/90),

20. Zakon o privremenom ograničenju javne potrošnje u 1991. godini ("Službeni list SFRJ", br. 20/1991).

Prava koja proizlaze iz zakona iz stavka 1. točke 2), 3), 5), 10),11) i 13) ovoga članka priznaju se ako su stečena do 31 prosinca 1990. godine.

Članak 2.

Propisi doneseni za izvršenje zakona iz članka 1. ovoga zakona stavljaju se izvan snage.

Članak 3.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". 

 

Copyright © Ante Borić