Povezani zakoni

Zakon o zaštiti i spašavanju

pročišćeni tekst zakona

NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10

prestao važiti 31.07.2015.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ovaj zakon je bio na snazi do 31.07.2015., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon njega imamo novi Zakon o sustavu civilne zaštite.

 

 

Copyright © Ante Borić