Zakon o prestanku važenja Zakona o udruživanju poljoprivrednika 

NN 19/91

na snazi od 01.05.1991.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Zakon o udruživanju poljoprivrednika ("Narodne novine", br 40/78) prestaje važiti.

Članak 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić