Zakon o prestanku važenja Zakona o osiguranju sredstava za izgradnju objekata

NN 29/90

na snazi od 28/07.1990.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Član 1.

Zakon o osiguranju sredstava za izgradnju objekata ("Narodne novine", br. 14/78, 49/78, 13/81, 23/81 - prečišćeni tekst i 45/86) i Uputstvo o načinu iskazivanja podataka o sredstvima kojima se osigurava izgradnja objekata ("Narodne novine", br.18/81) prestaju važiti na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić