Povezani zakoni

Zakon o prestanku važenja Zakona o financijskom poslovanju

NN 76/93  na snazi od 16.08.1993.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Zakon o financijskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91.) prestaje važiti. 

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". 

 

Copyright © Ante Borić