Povezani zakoni

Zakon o prestanku rada društvenog pravobranioca samoupravljanja 

NN 53/90

na snazi od 22.12.1990.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Članak 1.

Društveni pravobranilac samoupravljanja Republike Hrvatske, društveni pravobranilac samoupravljanja zajednice općina, društveni pravobranilac samoupravljanja gradske zajednice općina i društveni pravobranilac samoupravljanja općine prestaju radom 31. prosinca 1990.

Članak 2.

Dovršeni predmeti društvenog pravobranioca samoupravljanja predaju se nadležnom arhivu, a nedovršeni predmeti radnom tijelu za predstavke i prijedloge odgovarajuće skupštine društveno-političke zajednice.

Članak 3.

Nekretnine i sredstva rada kao i sva prava i obveze u svezi s tim nekretninama i sredstvima društvenog pravobranioca samoupravljanja Republike Hrvatske i društvenog pravobranioca samoupravljanja zajednice općina prenose se na Republiku Hrvatsku, a društvenog pravobranioca samoupravljanja gradske zajednice općina i društvenog pravobranioca samoupravljanja općina prenose se na grad Zagreb odnosno na odgovarajuću općinu, shodnom primjenom Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina ("Narodne novine", br. 19/90).

Članak 4.

Radnicima kod društvenog pravobranioca samoupravljanja prestaje radni odnos 31. prosinca 1990. Radnike kod društvenog pravobranioca samoupravljanja Republike Hrvatske i društvenog pravobranioca samoupravljanja zajednice općina preuzet će 1. siječnja 1991. Ministarstvo pravosuđa i uprave, a radnike kod društvenog pravobranioca samoupravljanja gradske zajednice općina odnosno općine organ uprave nadležan za poslove opće uprave grada Zagreba odnosno odgovarajuće općine. Preuzeti radnici iz stavka 2. ovoga članka rasporedit će se bez natječaja u organe uprave i stručne službe odgovarajućih društveno-političkih zajednica. Na radnike iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu raspoređeni u smislu stavka 3. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe članka 381. i 383. Zakona o upravi.

Članak 5.

Društveni pravobranioci samoupravljanja i njihovi zamjenici u Republici i zajednicama općina, koji su razriješeni svojih funkcija ostvarivat će prava shodno Zakonu o osobnim dohocima i drugim primanjima funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Ustavni sud Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 19/90), a društveni pravobranilac samoupravljanja grada Zagreba i njegov zamjenik te društveni pravobranioci samoupravljanja općina i njihovi zamjenici, koji su razriješeni prije stupanja na snagu ovoga zakona i koji će biti razriješeni nakon prestanka rada organa iz članka 1. ovoga zakona, ostvarivat će prava prema Zakonu o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 19/90).

Članak 6.

Zakon o društvenom pravobraniocu samoupravljanja ("Narodne novine", br. 31/74, 22/83, 30/83 - prečišćeni tekst i 27/87) prestaje važiti 31. prosinca 1990.

Članak 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

 

Copyright © Ante Borić