Povezani zakoni

Zakon o prekidu prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska 

NN 106/93 

na snazi od 03.12.20003.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Prekida se prekršajni postupak u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska od Saveznog deviznog inspektorata - Odjela u Zagrebu, za koje nije dovršen prekršajni postupak, odnosno za koje nije proveden izvršni postupak, a privremeno oduzeta novčana sredstva ne nalaze se u Republici Hrvatskoj. 

Članak 2.

Prekid prekršajnog postupka u predmetima iz članka 1. ovog Zakona traje dok se ne dovrši postupak utvrđivanja međusobnih prava i obveza Republike Hrvatske u odnosu na ostale republike bivše SFRJ i u odnosu na bivšu SFRJ. 

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o stavljanju u prekid prekršajnog postupka u predmetima po propisima o deviznom poslovanju koje je preuzela Republika Hrvatska ("Narodne novine". br. 77/92.) i stavlja se van snage točka 1. Uredba o nastavljanju važenja pravnoga sadržaja i učinka određenih uredbi Vlade Republike Hrvatske na temelju zakonske ovlasti ("Narodne novine", br. l00/93.). 

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama". 

 

Copyright © Ante Borić