Povezani zakoni

Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja

NN 153/05, 152/08 

na snazi od 01.01.2009.

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju posebni uvjeti i prava iz mirovinskog osiguranja zaposlenicima na poslovima razminiranja.

Zaposlenici na poslovima razminiranja, u smislu ovoga Zakona, su pirotehničari zaposleni u trgovačkim društvima, kod obrtnika i Hrvatskom centru za razminiranje koji neposredno obavljaju poslove razminiranja, pirotehnički nadzornici i pirotehnički nadglednici zaposleni u Hrvatskom centru za razminiranje te inspektori Ministarstva unutarnjih poslova koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad obavljanjem poslova humanitarnog razminiranja.

Članak 2.

Zaposlenici iz članka 1. ovoga Zakona imaju pravo na starosnu mirovinu, bez obzira na godine života, ako imaju navršenih najmanje 25 godina mirovinskog staža, od čega najmanje 8 godina stvarno provedenih na poslovima pretraživanja, razminiranja, nadzora ili tehničkog izvida u trgovačkom društvu, kod obrtnika, u Ministarstvu obrane, Ministarstvu unutarnjih poslova ili Hrvatskom centru za razminiranje.

U mirovinski staž od 8 godina stvarno provedenih na poslovima pretraživanja, razminiranja, nadzora ili tehničkog izvida, priznaje se vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu u jednostrukom trajanju.

Članak 2.a

Prava iz mirovinskog osiguranja utvrđena ovim Zakonom imaju i osobe koje u trenutku ostvarivanja prava više nisu zaposlenici na poslovima razminiranja, ako ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovoga Zakona. 

Članak 3.

Prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju se prema odredbama članka 7., 8., 9., 9.a, 10. i 12. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99., 129/00., 16/01. i 22/02.). 

Članak 4.

Sredstva za mirovine ili dio mirovine ostvarene prema odredbama ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. 

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić