Povezani zakoni

Zakon o izvlaštenju

prestao važiti

NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11, 34/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 2012-2014., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 26.06.2014. materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

Copyright © Ante Borić