Povezani zakoni

Zakon o davanju ovlasti Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za izdavanje obveznica

na snazi od 24.11.2000.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Članak 1.

Ovlašćuje se Državna agencija za osigura­nje štednih uloga i sanaciju banaka (u da­lj­njem tekstu: Agencija) da izda obveznice u iznosu od 2,5 milijardi kuna radi osigura­nja sredstava za isplatu osiguranih štednih uloga u bankama i štedionicama, sukladno Za­konu o Državnoj agenciji za sanaciju banaka i osigura­nje štednih uloga.

Članak 2.

Za obveznice iz članka 1. ovoga Zakona jamči Republika Hrvat­ska.

Članak 3.

Uplatu obveznica u primarnom upisu moguće je izvršiti u ku­na­ma ili devizama po sred­njem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Uplaćenim sredstvima iz primarnog upisa obveznica Agencija će podmirivati obveze s osnove isplate osigurane šted­nje.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

 

Copyright © Ante Borić