Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Povezani zakoni

Građansko pravo
Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Zakon o koncesijama Zakon o kamatama Zakon o nasljeđivanju Zakon o zakladama Zakon o javnobilježničkim pristojbama Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650.2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi europske potvrde o Obiteljski zakon Zakon o potrošačkom kreditiranju Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Stečajni zakon Zakon o dostavi sudskih pismena Zakon o izvanparničnom postupku Zakon o najmu stanova Ovršni zakon Zakon o mjenici Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o parničnom postupku Zakon o leasingu Zakon o mirnom rješavanju sporova Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade Zakon o parničnom postupku 2011-2013 Zakon o obveznim odnosima Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (broj zahtjeva: 12027/10 i dr.) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr Zakon o osiguranju Obiteljsko pravo
Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o doplatku za djecu Zakon o Centru za posebno skrbništvo Zakon o dadiljama Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o udomiteljstvu Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Obiteljski zakon Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o suzbijanju diskriminacije

Copyright © Ante Borić