Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

Povezani zakoni

Nekretnine i gradnja
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina Zakon o najmu stanova Zakon o gradnji Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Zakon o upravljanju državnom imovinom Zakon o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o igralištima za golf Zakon o subvencioniranju stambenih kredita Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima Zakon o porezu na promet nekretnina Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o komasaciji Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o zemljišnim knjigama Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe Zakon o društveno poticanoj stanogradnji Zakon o građevnim proizvodima Geodezija
Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o naseljima Zakon o šumama Zakon o gradnji Zakon o cestama Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o prostornom uređenju Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o željeznici Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o vodama Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o općem upravnom postupku

Copyright © Ante Borić