Baza je ažurirana 30.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

Povezani zakoni

Obiteljsko pravo
Zakon o udomiteljstvu Obiteljski zakon 2020-2023 Zakon o doplatku za djecu Zakon o dadiljama Zakon o suzbijanju diskriminacije Zakon o zakladi 'Hrvatska za djecu' Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4.2009 o području nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i izvršenja odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja Obiteljski zakon Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201.2003 o području nadležnosti, priznanja i izvršenja sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom skrbi Zakon o međunarodnom privatnom pravu Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta Zakon o privremenom uzdržavanju Zakon o Centru za posebno skrbništvo Pravosudna tijela
Zakon o sprječavanju sukoba interesa Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim pitanjima Zakon o Državnom sudbenom vijeću Zakon o pučkom pravobranitelju Zakon o osnivanju Centra izvrsnosti za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz otvorenih izvora Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava Zakon o sudovima 2013-2018 Zakon o sudovima 2011-2013 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Zakon o policiji Sudski poslovnik – pročišćeni tekst Zakon o plaći i drugim​ materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika Zakon o odvjetništvu Zakon o sudovima Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu Ustavni zakon o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom Zakon o sudskim pristojbama Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora Zakon o pravobranitelju za djecu Zakon o državnom odvjetništvu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Zakon o javnom bilježništvu Zakon o sudovima za mladež Zakon o policijskim poslovima i ovlastima Zakon o područjima i sjedištima sudova

Copyright © Ante Borić