Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

Povezani zakoni

Geodezija
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Zakon o cestama Zakon o šumama Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Zakon o naseljima Zakon o prostornom uređenju Zakon o gradnji Zakon o vodama Zakon o građevinskoj inspekciji Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta Zakon o željeznici Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o općem upravnom postupku Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Promet
Pomorski zakonik Zakon o obveznim osiguranjima u prometu Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava Prekršajni zakon Zakon o cestama Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu Zakon o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o željeznici Zakon o komunalnom gospodarstvu Zakon o prijevozu opasnih tvari Zakon o povlasticama u prometu Zakon o žičarama Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 181.2011 o pravima putnika u prijevozu autobusima Zakon o zračnim lukama Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu Zakon o Hrvatskom autoklubu Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu Zakon o sigurnosti prometa na cestama Zakon o Jadroliniji, Rijeka

Copyright © Ante Borić