Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

Poduzetništvo

Stečajni zakon 2015-2017 Zakon o obveznim odnosima Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Zakon o preuzimanju dioničkih društava Zakon o elektroničkoj trgovini Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta po Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača Zakon o deviznom poslovanju Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Zakon o osobnom identifikacijskom broju Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Opći porezni zakon Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku Zakon o obrtu Zakon o reviziji Zakon o zaštiti na radu Zakon o trgovini Zakon o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke Zakon o nedopuštenom oglašavanju Zakon o radu Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/740 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 2020. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge parametre Zakon o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Zakon o trgovačkim društvima Zakon o arbitraži Zakon o osiguranju Zakon o platnom prometu Zakon o leasingu Zakon o zaštiti novčarskih institucija Zakon o sudskom registru Zakon o zaštiti potrošača Zakon o strancima Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja organizacije i poslovanja gospodarskih subjekata koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni Ovršni zakon Zakon o zadrugama Zakon o slobodnim zonama Zakon o mirovinskom osiguranju Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju suglasnosti Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Zakon o poticanju ulaganja Zakon o javnoj nabavi Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic

Copyright © Ante Borić