Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

PRESTAO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 108/2023 (20.9.2023.), Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1559

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 80. sjednici održanoj 12. rujna 2023. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., 98/19. i 33/23.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: osnovna lista pomagala).

(2) Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

(2) Dodatna lista pomagala sadrži i razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala za koju se osigurana osoba može dodatno zdravstveno osigurati sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

(3) Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se propisati samo uz suglasnost osigurane osobe.

Članak 3.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 73/23.).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/23-01/187

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 12. rujna 2023.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Stopa PDV-a

Jedinična cijena u EUR bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagala

Jedinična cijena u EUR bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagala

Razlika u jediničnoj cijeni u EUR bez PDV-a

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

e-potvrda

do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

02 Proteze za noge

Stopalo

062427101001

Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339

Ottobock SE & Co. KGaA

Otto Bock Adria

Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaA

Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), 1C60; 1C61; 1C68; 1C50

1

2, 3

5

NE

kom

1

 

2 g

3 g

5%

1.300,1367

1.958,6834

658,5467

I

S

SPPD, LJ

Ugljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.

 

Zglobovi (koljeno i kuk)

Koljeno

062433101001

Jednoosovinsko koljeno, hidraul­ično 102, 339

Ottobock SE & Co. KGaA

Otto Bock Adria

Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaA

Jednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3R80

1

2, 3

5

NE

kom

1

 

3 g

3 g

5%

1.274,3261

2.734,6207

1.460,2946

I

S

SPPD, LJ

Metal, modul originalni proizvod.

 

062433102001

Višeosovinsko koljeno, hidraul­ično 102, 339

Ottobock SE & Co. KGaA

Otto Bock Adria

Višeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaA

Višeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R62

1

2, 3

5

NE

kom

1

 

3 g

3 g

5%

1.374,0036

1.534,7667

160,7632

I

S

SPPD, LJ

Metal, modul originalni proizvod.

 

062433102002

Višeosovinsko koljeno, hidraul­ično 102, 339

Ottobock SE & Co. KGaA

Otto Bock Adria

Višeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaA

Višeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R60

1

2, 3

5

NE

kom

1

 

3 g

3 g

5%

1.374,0036

2.596,5492

1.222,5456

I

S

SPPD, LJ

Metal, modul originalni proizvod.

 

04 ORTOZE

Ortoze za kuk

061215051101

Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka120

Ottobock SE & Co. KGaA

Otto Bock Adria

Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka; Ottobock SE & Co. KGaA

Ortoza za dječji kuk Tübingen

1

2

5

NE

kom

1

6 mj

 

 

5%

43,0380

83,2995

40,2615

I

S

SP, LJ

Plastika, tekstil.

 

07 POMAGALA ZA KRETANJE

Antidekubitalna pomagala

043306171001

Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. 166

Care of Sweden

SimBex

Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.166, Care of Sweden

CuroCell S.A.M. PRO

1

2, 3, 6

5

NE

kom

1

3 god

3 god

3 god

5%

436,6063

675,1835

238,5772

I

S

SP, LJ

Reaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.

 

043306172001

Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.167

Care of Sweden

SimBex

Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.167, Care of Sweden

CuroCell S.A.M. PRO

1

2, 3, 6

5

NE

kom

1

3 god

3 god

3 god

5%

203,6300

675,1835

471,5535

I

S

SP, LJ

Reaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.

 

08 POMAGALA KOD ŠEĆERNE BOLESTI

032118080101

Inzulinski injektor za davanje inzulina 169

Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd; Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk

Inzulinski injektor za davanje inzulina, Novo Nordisk (China) Pharmaceuticals Co., Ltd; Novo Nordisk A/S

NovoPen Echo Plus

1

14

1a

NE

kom

1

3 god.

3 god.

3 god.

5%

22,2072

29,3300

7,1228

IIb

S

SP, LJ

Plastika, metal. Za davanje inzulina koji je pakiran u staklenom ulošku koji se umeće u injektor. Različiti oblici prema vrsti inzulina koji se primjenjuje. Može dozirati i pola doze inzulina. Pomagalo se elektronički spaja na senzor i na mobilnu aplikaciju. CE certifikat.

 

Inzulinske pumpe sa kateterom

041924011101

Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje364

Medtronic MiniMed

Mediligo

Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMed

Medtronic MiniMed 780G insulin pump

31,32

31,32

9

NE

kom

1

 

po ocjeni funkcionalnosti

po ocjeni funkcionalnosti

5%

2.411,5734

3.565,3713

1.153,7979

II b

S

SP, LJ

Mogućnost odabira različitih ciljnih vrijednosti glukoze; automatizirana isporuka bazala, korekcija bazalne isporuke svakih nekoliko minuta pomoću SmartGuard algoritma, a u odnosu na očitanja glukoze izmjerene senzorom (padajući trend – smanjivanje/zaustavljanje isporuke; rastući trend – povećavanje isporuke inzulina s ciljem postizanja odabrane ciljne vrijednosti glikemije); automatizirani korekcijski bolusi za regulaciju hiperglikemije (SmatrGuard algoritam pumpe izračunava potrebnu korekcijsku dozu za postizanje ciljne vrijednosti te se isporuka vrši automatski); minimalna bolus doza 0,025U; bolus kalkulator kao dio softvera pumpe; mogućnost bluetooth povezivanja pumpe sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini; prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) kod dostizanja gornje ili donje granice odnosno kod ubrzane promjene razine glukoze u oba smjera; integrirana aplikacija za pametni telefon. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok četiri godine. CE certifikat.

 

Inzulinske pumpe bez katetera

041924021201

Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera364

Insulet Corporation

MEDILAB ONE

Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Insulet Corporation

Omnipod DASH startni set

31,32

31,32

9

NE

kom

1

4 god.

4 god.

4 god.

5%

463,0832

607,2068

144,1237

II b

S

SP, LJ

Sustav se sastoji od Uređaja Pod za isporuku inzulina i Uređaja PDM (daljinski upravljač za rukovanje sustavom). Daljinski upravljač za rukovanje sustavom – PDM: LCD zaslon na dodir, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s uređajem za isporuku inzulina, ugrađeni kalkulator bolusa inzulina, 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 8 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor korekcije, mogućnost zaključavanja zaslona, CE certifikat. Startni set sadrži uređaj PDM i 20 uređaja Pod.

 

041924021302

Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje 343, 364

Medtrum Technologies Inc.

Bauerfeind

Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, sa algoritmom za korekciju hiperglikemije; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtrum Technologies Inc.

Medtrum TouchCare A8 NANO Insulin Management System stratni set

31,32

31,32

9

NE

kom

1

4 god.

4 god.

4 god.

5%

694,6312

910,8098

216,1786

II b

S

SP, LJ

IMS (Insulin Managment System) sastoji se od PDM uređaja (Personal Diabetes Manager, upravljač za rukovanje sustavom) i BAZE PUMPE. Za osobe starosti od 2. godine. Jamstveni rok 4 godine. CE certifikat. PDM: LCD zaslon na dodir s mogućnošću zaključavanja, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s Bazom pumpe i sa CGM odašiljačem. Postavke Bazala: 8 obrazaca Bazala, 7 obrazaca Privremenog Bazala. Ugrađeni kalkulator bolusa inzulina: 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 48 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor inzulinske osjetljivosti, mogućnost zaključavanja zaslona. Opcionalno povezivanje sa CGM sustavom kao dio puluzatvorene i/ili hibridne zatvorene petlje. Alarmi glukoze. Mogućnost suspenzije inzulina kod niskih vrijednosti (LGS) i predikcije niskih vrijednosti glukoze (PLGS). AUTO MODE s APGO algoritmom (Arteficial Pancreas Algorhytm) hibridne petlje s automatiziranom isporukom Bazala, korekcija bazalne isporuke svake 2 minute, automatizirani korekcijski Bolusi za regulaciju hiperglikemije i postizanje ciljane vrijednosti glukoze. Activity Mode s opcijom najave tjelesne aktivnosti (zamjenjuje privremeni Bazal) i najave obroka bez potrebe za unosom ugljikohidrata i bez upotrebe Bolus kalkulatora za isporuku Bazala (Auto Meal Handling). BAZA PUMPE: Pohranjuje postavke pumpe zbog čega može samostalno nastaviti s isporukom Bazala i bez PDM uređaja. Komunicira s PDM uređajem putem Bluetooth komunikacije. Spaja se s Patch uređajem za isporuku inzulina. STARTNI SET: sadrži IMS sustav i 30 Patch uređaja za isporuku inzulina.

 

041924021202

Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) 343, 366

Insulet Corporation

MEDILAB ONE

Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Insulet Corporation

Omnipod DASH Pod

31,32

14

1a

NE

kom

30

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

23,1548

30,3603

7,2055

II b

 

S

SP, LJ

Uređaj Pod za isporuku inzulina bez katetera. Vodootporan IP28 za kontinuirano trodnevno nošenje. Namijenjeno upotrebi bez slaganja od strane korisnika (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj nedjeljivoj cjelini). Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica, mogućnost spremanja 12 unaprijed postavljenih bazalnih programa i 24 segmenta bazalnog programa u 30-minutnim koracima. Sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Poda, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Pod. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod (20 uređaja Pod sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.

1

041924021203

Uređaj Patch za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) 343, 375

Medtrum Technologies Inc.

Bauerfiend

Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini), Medtrum Technologies Inc.

Medtrum TouchCare A8 NANO Rezervoar Patch

31,32

14

1a

NE

kom

do 30

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

23,1548

30,3603

7,2055

II b

 

S

SP, LJ

Uređaj Patch za isporuku inzulina bez katetera. U spoju s Bazom pumpe vodootporan IP28. Za kontinuirano trodnevno nošenje. Sadrži spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku. Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica. Generira sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Patcha, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Patch. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch (30 uređaja Patch sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.

1

10 POMAGALA ZA UROGENITALNI SUSTAV

Pelene-gaćice

093021110001

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB

TENA Pants Normal S; TENA Pants Normal M; TENA Pants Normal L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,3637

0,7300

0,3663

I

S

SP,LJ

Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.

1

093021110003

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334

ABENA

SimBex

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, ABENA

Abena Pants Premium S1; Abena Pants Premium M1; Abena Pants Premium L1

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,3637

0,7300

0,3663

I

S

SP,LJ

Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.

1

093021110004

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334

Attends Healthcare AB

Elbi Medikal

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, Attends Healthcare AB

Attends Pull-Ons 4S; Attends Pull-Ons 4M; Attends Pull-Ons 4L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,4910

0,8400

0,3490

I

S

SP,LJ

Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 550 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5,5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.

1

093021110063

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, ekstrave­like 334

Attends Healthcare AB

Elbi Medikal

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, ekstravelike, Attends Healthcare AB

Attends Pull-Ons 4XL

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,6400

1,0900

0,4500

I

S

SP,LJ

Opseg kukova 130-170 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 6,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.

1

093021112001

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB

TENA Pants Plus S; TENA Pants Plus M; TENA Pants Plus L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,4433

0,8627

0,4194

I

S

SP, LJ

Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa

1

093021112002

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334

ABENA

SimBex

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, ABENA

SimBex Active Comfort S; SimBex Active Comfort M; SimBex Active Comfort L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,4433

0,8627

0,4194

I

S

SP, LJ

Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.

1

093021112003

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334

Attends Healthcare AB

Elbi Medikal

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, Attends Healthcare AB

Attends Pull-Ons 6S; Attends Pull-Ons 6M; Attends Pull-Ons 6L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,5985

0,9900

0,3915

I

S

SP, LJ

Opseg kukova 60-140 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.

1

093021112064

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, ekstravelike 334

Attends Healthcare AB

Elbi Medikal

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, ekstravelike, Attends Healthcare AB

Attends Pull-Ons 6XL

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

0,8350

1,2800

0,4450

I

S

SP, LJ

Opseg kukova 130-170 cm. Moć upijanja najmanje 800 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7,0 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 0,15 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.

1

093021110101

Upijajuće gaćice za muškarce 353

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Upijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health AB

TENA Men Premium Fit Level 4 S/M

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

 

 

3 mj.

5%

0,4433

1,1945

0,7512

I

S

SP, LJ

Opseg kukova 75-100 cm. Moć upijanja najmanje 870 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.

1

093021110102

Upijajuće gaćice za muškarce 353

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Upijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health AB

TENA Men Premium Fit Level 4 M/L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

 

 

3 mj.

5%

0,4433

1,1945

0,7512

I

S

SP, LJ

Opseg kukova 95-125 cm. Moć upijanja najmanje 806 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.

1

Anatomski ulošci

093021111001

Anatomski ulošci (za muškarce) 352

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Anatomski ulošci (za muškarce), Essity Hygiene and Health AB

TENA Men Level 3

1

14

1a

NE

kom

do 275 #

 

 

3 mj.

5%

0,2668

0,5309

0,2641

I

S

SP, LJ

Moć upijanja minimalno 390 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 6ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0,10 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, fiksiranje pomoću ljepljive trake.

1

093021111002

Anatomski ulošci (za žene) 370

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Anatomski ulošci (za žene), Essity Hygiene and Health AB

TENA Lady Maxi Night

1

14

1a

NE

kom

do 275 #

 

 

3 mj.

5%

0,2668

0,4645

0,1978

I

S

SP, LJ

Moć upijanja za žene minimalno 660 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 5ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0.2 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, trostruka zaštita od istjecanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, pojedinačno pakirani ulošci.

1

11 OBLOGE ZA RANE (napomena $)

Alginati s dodatkom

021803110750

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm² 326, 351

Brightwake Limited

 

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm² , Brightwake Limited

Algivon plus 10x10cm

1

14

1a

NE

cm²

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

0,0478

0,1009

0,0531

IIb

S

SP,LJ

Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.

1

021803110850

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete327, 351

Brightwake Limited

 

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake Limited

Algivon plus ribbon 2,5 cmx20cm

1

14

1a

NE

kom

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

5,3633

10,6046

5,2412

IIb

S

SP, LJ

Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.

1

Ostala pomagala za cijeljenje rana

023003116050

Medicinski med328, 351

Brightwake Limited

 

Medicinski med, Brightwake Limited

Activon tube 25g

1

14

1a

 

NE

 

gram

do 150g

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

0,1898

0,4420

0,2522

IIb

S

SP,LJ

100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.

1

044900110001

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm² 333, 351

Hälsa Pharma

Molnlycke Health Care Adria

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm² , Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

1

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

41,0897

76,7191

35,6294

III

S

SP, LJ

Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

1

044900110002

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm² 333, 351

Hälsa Pharma

Molnlycke Health Care Adria

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm² , Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

1

2 mj.

2 mj.

2 mj.

5%

41,0897

76,7191

35,6294

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

1

044900110003

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm² 333, 351

Hälsa Pharma

Molnlycke Health Care Adria

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm² , Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

1

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

41,0897

76,7191

35,6294

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

1

044900110004

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm² 333, 351

Hälsa Pharma

Molnlycke Health Care Adria

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm² , Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

2

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

41,0897

76,7191

35,6294

III

S

SP, LJ

Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

1

044900110005

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm² 333, 351

Hälsa Pharma

Molnlycke Health Care Adria

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm² , Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

3

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

41,0897

76,7191

35,6294

III

S

SP, LJ

Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

1

044900110006

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm² 333, 351

Hälsa Pharma

Molnlycke Health Care Adria

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm² , Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

4

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

41,0897

76,7191

35,6294

III

S

SP, LJ

Sprej s 10 %-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100 % voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

1

044900110007

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm 333, 351

Hälsa Pharma

Molnlycke Health Care Adria

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

5

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

41,0897

76,7191

35,6294

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7 % fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05 % N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

1

12 POMAGALA ZA DISANJE

Druga pomagala za disanje

040312150101

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)236

ResMed

Tehnomedika

Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMed

AirSense 10 AutoSet; AirSense 10 AutoSet for Her

1

20

5

DA

kom

1

 

8 god.

8 god.

5%

483,9445

840,5906

356,6461

IIa

S

SP, LJ

CPAP uređaj s ovlaživačem koji ima opciju grijane cijevi. Postavke se konfiguriraju za svakog pojedinog pacijenta. Muška i ženska verzija za specifične karakteristike OSA. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mm H2O; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; mogućnost beskontaktnog prijenosa podataka iz uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.

 

040312151101

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236

ResMed

Tehnomedika

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMed

AirFit N20

1

20

5

NE

kom

1

 

1 god

1 god

5%

59,7359

76,1245

16,3886

IIa

S

SP, LJ

Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.

 

040312151102

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236

ResMed

Tehnomedika

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMed

AirFit P10

1

20

5

NE

kom

1

 

1 god

1 god

5%

59,7359

98,8758

39,1400

IIa

S

SP, LJ

Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.

 

040312151103

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236

Fisher & Paykel Ltd.

Tehnomedika

Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Fisher & Paykel Ltd.

Brevida

1

20

5

NE

kom

1

 

1 god

1 god

5%

59,7359

106,0814

46,3455

IIa

S

SP, LJ

Maska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.

 

15 SLUŠNA I SURDOTEHNIČKA POMAGALA

Slušno pomagalo

220612150101

Digitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušalicom 259, 315, 346

Bernafon

Elton

Digitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušalicom, Bernafon

NEVERA 1 CIC POWER, WLBE

19

19

5

NE

kom

1

 

 

7 god.

5%

199,0842

491,7380

292,6538

IIa

S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Individualna izrada kalupa za kanalno pomagalo, CIC power slušalica, direktan zvuk, bežićno podešavanje, ChannelFree obrada zvuka bez kanala, suzbijanje mikrofonije, redukcija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala. CE certifikat.

 

220612150201

Digitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu 260, 315, 346

Bernafon

Elton

Digitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu, Bernafon

NEVERA 1 PICO RITE, PS BE/ GR/ GB/ DB/ MAC

19

19

5

NE

kom

1

 

 

7 god.

5%

199,0842

453,9120

254,8278

IIa

S

SP, LJ

Plastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Prijemnik slušalica u uhu, antialergijski nastavak za slušalicu, direktan zvuk, bežićno podešavanje, ChalnelFree, suzbijanje mikrofonije, redukacija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala, hidrofobni premaz, zaštita od prašine i vode. CE certifikat.

 

 

 

 

 

 

LEGENDA

 

 

 

I

Individualno

 

S

Serijski

 

1

Prijedlog nije potreban

 

1a

Odobrenje nije potrebno

 

2

Specijalist ortoped/Specijalist ortopedije i traumatologije

 

3

Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

 

4

Ugovorni isporučitelj

 

5

Liječničko povjerenstvo Zavoda

 

6

Specijalist kirurg

 

7

Specijalist dječje kirurgije

 

8

Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije

 

9

Liječničko povjerenstvo Direkcije

 

10

Ovlašteni radnik Regionalnog ureda/Područne službe Zavoda

 

11

Specijalist interne medicine

 

12

Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog

 

13

Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog

 

14

Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite – liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)

 

15

Specijalist pedijatar

 

16

Specijalist pedijatar, pulmolog

 

17

Specijalist urolog

 

18

Specijalist interne medicine, pulmolog

 

19

Specijalist otorinolaringolog

 

20

Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja

 

21

Specijalist interne medicine, nefrolog

 

22

Specijalist pedijatar, nefrolog

 

23

Specijalist oftalmolog

 

24

Specijalist dermatovenerolog

 

25

Specijalist ginekolog

 

26

Liječnik specijalist

 

27

Specijalist interne medicine, gastroenterolog

 

28

Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta

 

29

Specijalist neurolog

 

30

Specijalist neurokirurg

 

31

Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog

 

32

Bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije

 

33

Specijalist maksilofacijalne kirurgije

 

SP

Specijalizirana prodavaonica

 

SPPD

Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom

 

LJ

Ljekarne

 

$

Jedinična cijena obloge množi se s 400 kod obloga površine > 400 cm². Ako se radi o oblogama za buloznu epidermolizu površine > 400 cm², jedinična cijena obloge množi sa stvarnom površinom obloge.

 

DA+

Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.

 

Ω

Samo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.

 

#

Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.

 

β

Jednokratno

 

γ

Djeca od navršene 4. godine života

 

δ

Djeca do navršene 8. godine života

 

INDIKACIJA ZA PRIMJENU

LISTA

102

Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe)

osnovna/dodatna

120

Kod stabilizacije konzervativno reponiranog kuka.

osnovna/dodatna

166

Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.

osnovna/dodatna

167

a. Za osigurane osobe s paraplegijom. b. Za potpuno nepokretne osigurane osobe koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3 – 4).

osnovna/dodatna

236

Opstrukcijska ili centralna apneja tijekom spavanja. 1) Dijagnoza potvrđena polisomnografskim/poligrafskim cjelonoćnim snimanjem u specijaliziranom Laboratoriju za poremećaje spavanja ili Centru za medicinu spavanja. 2) AHI indeks veći od 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi ili, ukoliko je AHI indeks od 15 do 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi, osigurana osoba mora imati najmanje 3 simptoma, i to po jedan iz 3 od 4 sljedeće navedene skupine: a) dokumentacija o prekomjernoj pospanosti tijekom dana, koja dovodi do smanjene učinkovitosti na poslu i promjene raspoloženja, b) hipertenzija, c) TIA, CVI, srčano zatajenje ili infarkt miokarda (dovoljan 1 simptom) d) pretilost (BMI veći od 30) 3) Potvrđena djelotvornost CPAP uređaja.

osnovna/dodatna

259

Kontraindikacija je kronična upalna promjena

osnovna/dodatna

260

Kontraindikacija su kronične upalne promjene vanjskog zvukovoda uha, egzostoze i druge malformacije

osnovna/dodatna

315

Prije odobrenja novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela obavezno se provodi provjera funkcionalnosti od strane nadležnog doktora specijaliste iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje pomagala.

osnovna/dodatna

326

Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani/Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

dodatna

327

Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani/Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

dodatna

328

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz med se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani/Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena.

dodatna

333

Kod rana slabije i srednje eksudacije: II – IV stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem.

Koristi se kao druga metoda liječenja ukoliko nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40%.

Izabrani doktor obvezan je procijeniti stanje rane svaka 4 tjedna tijekom primjene spreja.

Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije hemoglobinskim sprejem nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena hemoglobinskog spreja.

Hemoglobinski sprej ne može se primjenjivati s hidrokoloidnim oblogama niti s hidrokoloidnim oblogama s dodatkom.

dodatna

334

Osigurana osoba starija od 3 godine, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za urgentnu i miješanu urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega urina (600-800 ml) na »Upijajuće gaćice, niskoupijajuće« ili »Upijajuće gaćice, visokoupijajuće« do najviše 180 komada pojedinačno ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih upijajućih gaćica. Količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj »Upijajućih gaćica, niskoupijajućih« = (180 x X%), broj »Upijajućih gaćica, visokoupijajućih« = (180 x Y%), s tim da X%+Y% =100 %, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je do 180 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.

dodatna

339

Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga.

Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od šest mjeseci nakon amputacije noge, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

Kod prve primjene proteze nakon amputacije noge, obvezno se stavlja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od tri do 12 mjeseci.

Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz lista pomagala, a ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, nadležni doktor određene specijalnosti ima pravo propisati protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz lista pomagala.

osnovna/dodatna

343

Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.

osnovna/dodatna

346

Obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za osiguranu osobu do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama. Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.

osnovna/dodatna

350

Za osigurane osobe tjelesne težine od 13 i više kilograma koje su stabilne, spontano dišu i kojima je potrebna neinvanzivna mehanička ventilacija najviše do 16 sati na dan zbog razvoja kronične respiracijske insuficijencije, a koja je posljedica sljedećih bolesti:

• Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)

• Sindrom hipoventilacije u pretilih osoba (OHS)

• Restriktivne plućne bolesti (kifoskolioza, deformiteti prsnog koša, IPF)

• Neuromuskularne bolesti

• Refraktorna centralna apneja u snu i refraktorna opstruktivna apneja u spavanju (OSA).

Uvjeti:

Simptomatska kronična respiracijska insuficijencija uz jedan od navedenih uvjeta (potrebno je priložiti nalaz plinske analize arterijske krvi). Uvjeti za bolesnike s KOPB-om (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

• kronična dnevna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 50 mmHg (6,7 kPa),

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 55 mmHg (7,3 kPa),

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći,

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz barem dvije egzacerbacije s respiracijskom acidozom koje su trebale hospitalizaciju u posljednjih godinu dana.

Uvjeti za bolesnike s OHS-om, koji provode adekvatnu terapiju CPAP-om, a kod kojih se na kontrolnom pregledu (koji uključuje poligrafiju/polisomnografiju) pokaže da terapija CPAP-om nije rezultirala poboljšanjem simptoma kronične hipoventilacije ili se nije postigla dnevna normokapnija, odnosno kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u slučaju preklapanja s opstruktivnom apnejom u spavanju te kod dokazane nedjelotvornosti CPAP uređaja u liječenju centralne apneje u spavanju (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

 

 

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 55 mmHg (7,3 kPa) dokazana plinskom analizom arterijske krvi odmah nakon buđenja ili PTcCO2 ≥ 55 mmHg (7,3 kPa) duže od 5 minuta,

• porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći dokazan transkutanom kapnometrijom,

• desaturacija hemoglobina tijekom noći < 80% SaO2 za vrijeme ≥ 10 minuta. Uvjeti za bolesnike s restriktivnim plućnim bolestima (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

• kronična dnevna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 45 mmHg (6 kPa),

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 50 mmHg (6,7 kPa),

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći.

Uvjeti za bolesnike s neuromuskularnim bolestima u kojih ne postoji potreba za invazivnom ventilacijom unutar razdoblja od 5 godina (mora biti prisutan najmanje jedan od uvjeta):

• kronična dnevna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 45 mmHg (6 kPa),

• noćna hiperkapnija s PaCO2 ≥ 50 mmHg (6,7 kPa),

• dnevna hiperkapnija s PaCO2 46 – 50 mmHg (6,1 – 6,7 kPa) uz porast PTcCO2 ≥ 10 mmHg (1,3 kPa) tijekom noći. Uređaj propisuju specijalist pedijatar, pulmolog i specijalist interne medicine, pulmolog u KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KBC Osijek, KBC Rijeka, KBC Split i SB za plućne bolesti (Rockefellerova).

Osigurana osoba kojoj je odobren Neinvazivni ventilator za kućnu uporabu s ovlaživačem ili Obnovljeni neinvazivni ventilator za kućnu uporabu s ovlaživačem, na teret sredstava Zavoda, ne ostvaruje pravo na Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP).

osnovna/dodatna

351

Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu.

osnovna/dodatna

352

Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600 – 800 ml) na »Anatomske uloške (za muškarce)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.

dodatna

353

Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600 – 800 ml) na »Upijajuće gaćice za muškarce« do najviše 180 komada pojedinačno. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.

dodatna

364

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti Zagreb), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima za šećernu bolest, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda, osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva.

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne »patch« inzulinske pumpe.

Osigurana osoba kojoj je Stručno povjerenstvo Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijalista svakih 6 mjeseci.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,

3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

– nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5% i/ili

– smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1% i/ili

– tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9% u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).

osnovna/ dodatna

366

Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Omnipod DASH. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod, jer je 20 uređaja Pod sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.

dodatna

 

 

 

370

Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za umjereno tešku i tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600-800 ml) na »Anatomske uloške (za žene)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav

dodatna

375

Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Medtrum TouchCare A8 NANO. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanjeiusporukom inzulina bez katetera, osigurana osoba ostvaruje pravo na još 90 uređaja Patch, jer je 30 uređaja Patch sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.

dodatna

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić