Povezani zakoni

Zakon o porezu na dobit 

pročišćeni tekst zakona

NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16

na snazi od 09.06.2016.-31.12.2016.

Uživajte...

Baza je ažurirana 12.11.2018. zaključno sa NN 98/18

 
Ovaj zakon je bio na snazi do 31.12.2016., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.01.2017., na snazi ja zakon koji pogledajte ovdje.
 

 

Copyright © Ante Borić