Povezani zakoni

Zakon o kaznenom postupku

pročišćeni tekst zakona koji je bio na snazi do 15.12.2013. 

NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13

Uživajte...

 

Baza je ažurirana 19.11.2018. zaključno sa NN 101/18

 

 

Ovaj zakon u obliku e-knjige sadrži sve izmjene zaključno sa NN 56/13
te je bio na snazi do 15.12.2013.
 
Nakon izmjena iz NN 145/13 ovaj zakon izgleda ovako.

 

 

Copyright © Ante Borić