Povezani zakoni

Zakon o biocidnim pripravcima

pročišćeni tekst zakona

NN 63/07, 35/08, 56/10

Uživajte...

Baza je ažurirana 21.09.2018. zaključno sa NN 83/18

 

 

Ovaj zakon je bio na snazi od 2007 do 2013.

 

Nakon njega, ovu materiju regulira novi zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić