Povezani zakoni

Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda

prestao važiti

NN 149/09, 22/11, 120/12

Uživajte...

Baza je ažurirana 17.10.2018. zaključno sa NN 91/18

 

Ovaj tekst zakona obuhvaća sve izmjene od 2009 do 2013., a možete ga preuzeti ovdje.
 
Nakon 01.07.2013., ovu materiju regulira zakon koji pogledajte ovdje.

 

 

 

Copyright © Ante Borić