Povezani zakoni

Pravilnik o doprinosima

pročišćeni tekst

NN 02/0909/0997/0925/1161/1286/13157/14128/1701/19, 43/23

Uživajte...

Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08) donosim

 

PRAVILNIK O DOPRINOSIMA

Pročišćeni tekst

NN 02/0909/0997/0925/1161/1286/13157/14128/1701/1943/23

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 86/13, 157/14)

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa te način obračunavanja doprinosa, način i dokumenti za dokazivanje radi primjene iznimaka od obveze doprinosa, način razmjene podataka o osiguranicima i obveznicima doprinosa i drugih podataka potrebnih za prikupljanje doprinosa i druga pitanja kojima se potanko uređuje primjena i provedba pojedinih odredaba Zakona o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon).

 

 

Cijeli tekst pravilnika preuzmite ovdje.

 

Copyright © Ante Borić