Baza je ažurirana 10.12.2018. zaključno sa NN 109/18

 

PROČIŠĆENI PODZAKONSKI PROPISI

 

Poštovani,

Prikupili smo manje-više sve podzakonske propise i njihove izmjene te objavili popise kod zakona na temelju kojih su doneseni kao i linkove u samim tekstovima zakona kraj članaka na koje se odnose. Popis podzakonskih propisa se nalazi kod svakog zakona u gornjem desnom uglu u rubrici 'Zanimljivi linkovi'.

Sada krećemo sa pročišćavanjem podzakonskih propisa. Idemo redoslijedom koji Vi odredite pa molimo da nam pišite na [email protected] koji bi sljedeći podzakonski propis htjeli da pročistimo.

Ovo sve je moguće zahvaljujući našim dragim korisnicima koji podržavaju ovaj projekt plaćanjem SMS porukama. Kada bi svaki korisnik poslao jednu SMS poruku mjesečno sadržaja ZAKON1 na broj mobitela 647647 (cijena: 6,20/kn PDV uključen), razvoj bi bio značajno brži. Sa dobivenim kodom je moguće pregledavati cijelu našu bazu tjedan dana.

 

 

Do sada smo pročistili i objavili:

 

ZAKON O OBRANI

11. Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u Domovinskom ratu (NN 54/04, 55/06, PROČIŠĆENI TEKST)

23. Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu (NN 37/13, 121/16, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara (NN 79/13, 135/14, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima (NN 128/13, 09/18, PROČIŠĆENI TEKST)

35. Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju (NN 158/13, 121/16, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze (NN 114/14, 102/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI 

1. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (NN 12/18, 103/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

1. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (NN 05/08, 18/17, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 09/16, 54/16, 61/16, 69/17, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, 69/17, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, 69/17, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Kolektivni ugovor ugostiteljstva (NN 36/18, 49/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST

1. Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost (NN 38/9799/9741/0552/06, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O NAJMU STANOVA

1. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN 40/97, 117/05, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti (NN 140/97200/0396/06PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O MJERITELJSTVU

2. Naredba o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05, 38/11, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Naputak za ispitivanje pri ovjeravanju tlakomjera za gume (NN 11/06, 13/06, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (NN 113/09, 134/09, 58/11, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (NN 121/14, 66/18, PROČIŠĆENI TEKST)

53. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15, 82/17, 66/18, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (NN 02/16, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O NORMIZACIJI

2. Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila i o uvjetima za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje ispitivanja u postupku navedenog potvrđivanja (NN 53/97, 70A/01, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, 87/97, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Naredba o homologaciji motornih vozila s najmanje četiri kotača u pogledu emisije buke (prema Pravilniku ECE R 51.01) (NN 69/98, 86/98, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni laboratoriji i ovlaštene pravne osobe za provedbu potvrđivanja i načinu provedbe postupka ovlašćivanja (NN 83/98, 126/00, 01/02, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Naredba o homologaciji mopeda u pogledu ugradbe uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (prema Pravilniku ECE R 74.00) (NN 95/98, 141/98, 64/99, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Naredba o homologaciji ploča za označivanje sporih vozila (prema Pravilniku ECE R 69.01) (NN 17/99, 64/99, 70A/01, 103/01, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Naredba o homologaciji stražnjih ploča za označivanje teških i dugih vozila (prema Pravilniku ECE R 70.01) (NN 17/99, 103/01, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Naredba o homologaciji vozila s obzirom na raspored nožnih uređaja za upravljanje (prema Pravilniku ECE R 35.00) (NN 17/99, 64/99, PROČIŠĆENI TEKST)

24. Naredba o homologaciji upozornih trokutova (prema Pravilniku ECE R 27.03) (NN 99/00, 123/00, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Naredba o homologaciji zamjenskih sustava za smanjenje buke (prema Pravilniku ECE R 59.00) (NN 70A/01, 203/03, PROČIŠĆENI TEKST)

28. Naredba o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova obveznog ispitivanja i potvrđivanja (certificiranja) elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru (NN 89/01, 11/02, PROČIŠĆENI TEKST)

31. Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12, 55/14, PROČIŠĆENI TEKST)

53. Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (NN 154/04, 44/05, 30/10, 34/12, 79/12, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (NN 112/13, 62/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

 

ZAKON O NADZORU PROMETA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

2. Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN 104/13, 53/18, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (NN 26/18, 36/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

0. Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN 55/11, 58/11, 100/12, 110/14, 45/16, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice (NN 30/14, 43/14, 72/17, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (NN 57/14, 16/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

2. Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (NN 55/16, 35/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

5. Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 22/09, 36/11, 58/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, 57/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, 130/13, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (NN 117/12, 124/12, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (NN 77/15, 110/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O MJERITELJSTVU

25. Naredba o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlašteni servisi te ovjernih isprava (NN 113/09, 134/09, 58/11, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (NN 121/14, 66/18, PROČIŠĆENI TEKST)

53. Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15, 82/17, 66/18, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja (NN 02/16, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O MIROVINSKOM OSIGURANJU

3. Odluka o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora (NN 61/03, 75/06, 45/07, 39/09, 108/10, PROČIŠĆENI TEKST)

37. Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (NN 159/13, 22/15, 57/15, 125/15, 19/17, PROČIŠĆENI TEKST)

44. Pravilnik o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem, odnosno korištenjem prava iz mirovinskog osiguranja (NN 43/14, 92/14, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja (NN 43/14, 19/17, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju (NN 40/15, 70/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O MIROVINSKIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA

2. Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa (NN 126/07, 140/09, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava (NN 60/14, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 72/14, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (NN 72/14, 48/18, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 72/14, 48/18, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 74/14, 121/16, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 86/14, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

21. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 98/14, 121/16, PROČIŠĆENI TEKST)

22. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 98/14, 45/16, 42/17, PROČIŠĆENI TEKST)

23. Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava (NN 98/14, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

 

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

1. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 55/12, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O MUZEJIMA

6. Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, 82/06, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Uredba o osnivanju Muzeja Narona (NN 57/05, 74/06, 31/14, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O MEDICINSKIM PROIZVODIMA

1. Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala (NN 138/09, 29/12, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 138/09, 43/13, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

1. Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN 03/14, 47/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O SUDOVIMA

5. Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju (NN 124/10, 112/11, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14, 123/15, 29/16, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o radu u sustavu eSpis (NN 35/15, 123/15, 45/16, 30/17, 112/17, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o radu u sustavu JCMS (NN 71/15, 123/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O LIJEKOVIMA

2. Pravilnik o uvjetima i načinu postupanja s narkoticima i psihotropnim tvarima, postupku davanja suglasnosti za uvoz i izvoz narkotika i psihotropnih tvari, te uvjetima i načinu prometa i vođenja očevidnika prometa narkotika i psihotropnih tvari (NN 62/99, 122/99, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi (NN 71/99, 118/99, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko (NN 83/13, 12/14, 69/14, 22/15, 84/15, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN 83/13, 12/14, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove (NN 83/13, 24/18, PROČIŠĆENI TEKST)

21. Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (NN 86/13, 90/13, 102/14, 107/15, 72/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O LIJEČNIŠTVU

2. Kodeks medicinske etike i deontologije (NN 55/08, 139/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O LEASINGU

1. Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (NN 20/14, 72/17, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva (NN 23/14, 72/17, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji (NN 60/14, 57/16, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o Registru objekata leasinga (NN 63/14, 16/15, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope (NN 66/14, 86/18, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva (NN 68/14, 57/16, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 57/16, 72/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

2. Odluka o eksternalizaciji (NN 01/09, 75/09, 02/10, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Odluka o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije (NN 01/09, 75/09, 02/10, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Odluka o sadržaju revizije u kreditnim institucijama (NN 01/09, 75/09, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija (NN 02/10, 160/13, 12/18, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva (NN 160/13, 140/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala (NN 08/14, 61/14, 24/18, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave i člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/14, 96/16, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije (i interne likvidnosti kreditne

18. Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (NN 23/14, 55/14, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Odluka o provedbi Uredbe (EU) Br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu (NN 41A/14, 51/15, PROČIŠĆENI TEKST)

22. Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (NN 41A/14, 47/14, 69/15, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija (NN 78/14, 67/15, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (NN 127/14, 24/18, PROČIŠĆENI TEKST)

33. Odluka o upravljanju rizicima (NN 01/15, 94/16, PROČIŠĆENI TEKST)

42. Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (NN 120/16, 14/17, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (NN 30/17, 44/17, PROČIŠĆENI TEKST)

44. Odluka o primicima radnika (NN 31/17, 57/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU

1. Javnobilježnički poslovnik (NN 38/94, 82/94, 37/96, 151/05, 115/12, 120/14, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o javnobilježničkim protestnim upisnicima (NN 38/94, 24/99, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi (NN 38/94, 82/94, 52/95, 97/01, 115/12, 120/15, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o službenoj odjeći javnih bilježnika, prisjednika, vježbenika i drugih zaposlenika u javnobilježničkom uredu i Hrvatskoj javnobilježničkoj komori (NN 107/97, 48/09, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o javnobilježničkim uredima (NN 123/11, 115/12, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Statut Hrvatske javnobilježničke komore (NN 64/14, 69/14, 33/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O POLICIJI

5. Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 14/07, 37/10, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN 55/11, 58/11, 100/12, 110/14, 45/16, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11, 15/13, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova (NN 141/11, 146/11, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja (NN 141/11, 133/12, PROČIŠĆENI TEKST)

24. Pravilnik o policijskim časnicima za vezu (NN 107/12, 49/15, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (NN 113/12, 37/18, 51/18, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/12, 81/13, 05/14, PROČIŠĆENI TEKST)

38. Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13, 129/17, 66/18, PROČIŠĆENI TEKST)

39. Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (NN 20/15, 16/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

28. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (NN 70/16, 74/17, 71/18, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17, 37/18, 71/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

3. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara (NN 139/09, 32/12, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije (NN 95/10, 86/14, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10, 131/12, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 02/11, 14/13, 126/14, 135/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN 46/11, 06/13, 63/14, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 53/11, 77/12, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 08/16, PROČIŠĆENI TEKST)

21. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 06/17, 89/17, 90/17, 91/17, PROČIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine (NN 129/11, 129/12, 120/13, 31/17, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine (NN 138/11, 110/12, PROČIŠĆENI TEKST)

33. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (NN 12/12, 99/13, 63/16, PROČIŠĆENI TEKST)

39. Pravilnik o stručnom nadzoru (NN 106/12, 156/14, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (NN 114/13, 157/13, 30/14, 129/15, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova (NN 145/13, 31/15, 79/15, 49/16, 62/18, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica (NN 145/13, 31/15, 49/16, 62/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ENERGIJI

56. Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 88/15, 114/15, 66/18, PROČIŠĆENI TEKST)

74. Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/17, 31/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

PREKRŠAJNI ZAKON

1. Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (NN 25/08, 50/09, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske (NN 38/14, 60/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

2. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12, 93/16, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13, 95/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13, PROČIŠĆENI TEKST)

23. Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (NN 129/11, 137/11, PROČIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, PROČIŠĆENI TEKST)

35. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, PROČIŠĆENI TEKST)

42. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 90/16, 60/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

34. Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (NN 131/13, 16/14, 90/14, 142/14, 128/15, 92/16, 20/17, 58/18, PROČIŠĆENI TEKST)

35. Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (NN 45/14, 140/14, 117/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

1. Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (NN 88/12, 15/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU

4. Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica (NN 82/09, 65/12, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku (NN 82/09, 50/14, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN 88/09, 78/14, 123/16, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza (NN 92/09, 66/14, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (NN 55/11, 58/11, 100/12, 110/14, 45/16, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku (NN 58/12, 111/12, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

6. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (NN 61/02, 141/09, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 79/02, 127/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (NN 81/02, 116/02, 55/05, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o raspolaganju novcem (NN 81/02, 102/04, 111/07, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile (NN 48/09, 66/10, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (NN 66/10, 126/13, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

2. Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti (NN 140/97200/0396/06PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA

2. Uredba o metodologijama vještačenja (NN 67/1756/18PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O IZNIMNIM MJERAMA KONTROLE CIJENE

1. Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena (NN 02/01156/02110/04112/0743/0978/1172/13PROČIŠĆENI TEKST)

2. Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (NN 50/11119/1128/1396/1347/1461/1534/1617/1786/17PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

2. Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 37/1472/14PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA

1. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08147/0987/10129/11PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK

1. Uredba o osiguranju izvoza (NN 61/0792/0879/10PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O IGRAMA NA SREĆU

2. Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu (NN 08/10, 63/10, 22/15, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (NN 38/10, 130/10, 69/11, 15/12, 151/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću (NN 38/10, 130/10, 49/13, 12/14, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara (NN 78/10, 69/11, 22/15, 45/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

9. Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika (NN 39/08, 31/13, 133/13, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe (NN 110/08, 41/10, 31/13, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

2. Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (NN 133/06, 135/11, 137/11, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN 84/13, 101/13, 72/15, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 121/15, 48/16, 50/18, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom (NN 37/17, 47/17, 31/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

1. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09, 31/11, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/09, 23/13, 90/13, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o sigurnosti igračaka (NN 83/14, 38/15, 35/17, 50/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

4. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 71/04, 115/15, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid (NN 95/04, 142/13, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ugovorenih prava i obveza (NN 183/04, 29/14, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida (NN 73/07, 48/09, 02/18, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o postupku objavljivanja natječaja i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 153/11, 29/14, 155/14, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon (NN 114/14, 147/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

2. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ŠUMAMA

1. Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa (NN 53/06, 137/08, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva za donošenje odluka o izdvajanju šuma i/ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske (NN 63/06, 66/07, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije (NN 74/07, 15/15, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (NN 133/07, 09/11, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 75/13, 150/14, 21/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13, 122/14, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Pravilnik o Upisniku šumoposjednika (NN 137/14, 57/17, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 16/15, 30/18, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (NN 17/15, 57/17, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 22/15, 93/15, 57/17, 46/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

1. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 146/12, 46/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE

1. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (NN 50/11, 93/11, 55/13, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (NN 90/13, 96/13, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

2. Pravilnik o priređivanju zabavnih igara (NN 86/01, 03/02, 69/11, 23/16, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre (NN 107/03, 69/11, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15, 15/16, 19/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

1. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 01/15, 25/17, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/15, 67/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ENERGIJI

1. Tarifni sustav za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge (NN 101/02, 121/02, 129/02, 98/05, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (NN 32/06, 03/07, 63/12, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije (NN 94/07, 38/12, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 50/09, 105/09, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 84/13, 20/14, 108/15, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15, PROČIŠĆENI TEKST)

32. Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (NN 86/14, 81/16, PROČIŠĆENI TEKST)

34. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14, 20/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

7. Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15, 06/16, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava (NN 33/15, 56/15, 12/17, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu (NN 39/15, 56/15, 12/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15, 12/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA

1. Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (NN 08/04, 82/05, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 09/17, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13, 63/14, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Odluka o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka (NN 89/04, 73/08, 12/13, 43/18, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (NN 110/04, 82/07, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07, 79/08, 114/12, 47/13, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA

2. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05, 119/07, 55/13, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06, 21/07, 119/07, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa (NN 131/08, 69/12, 130/15, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o stručnom osposobljavanju osoba za rukovanje eksplozivnim tvarima (NN 134/08, 97/10, PROČIŠĆENI TEKST

7. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari (NN 26/09, 41/09, 41/09, 66/10, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja Upisnika o eksplozivnim tvarima (NN 110/09, 157/09, 47/15, 130/15, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10, 124/13, 150/13, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN 122/12, 51/13, 47/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

1. Poslovnik Državnog sudbenog vijeća (NN 73/11, 128/12, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova (NN 73/11, 49/13, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca (NN 93/13, 109/17, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja (NN 29/16, 10/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

3. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (NN 32/14, 55/16, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske (NN 69/15, 22/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O SESTRINSTVU

1. Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom medicinskih sestara (NN 92/04, 03/11, 148/11, PROČIŠČENI TEKST)

2. Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 79/11, 131/12, 71/16, PROČIŠČENI TEKST)

 

ZAKON O ZAJEDNIČKOJ ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POSEBNIM MJERAMA I PRAVILIMA VEZANIM ZA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

1. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (NN 04/10, 120/10, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (NN 74/10, 106/10, 148/11, 101/12, 120/12, 62/13, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera (NN 95/10, 114/11, 03/13, 22/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode (NN 121/10, 145/11, 141/12,

147/12, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i

označavanju vina (NN 141/10, 31/11, 78/11, 120/12, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (NN 78/11, 106/12, 126/12, 22/13, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (NN 78/11, 67/12, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Uredba o tržnom redu za žitarice (NN 98/11, 30/13, PROČIŠĆENI TEKST)

21. Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera (NN 77/13, 17/15, 44/16, PROČIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN 142/13, 49/14, PROČIŠĆENI TEKST)

35. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/14, 83/14, 147/14, 110/16, 127/17, PROČIŠĆENI TEKST)

37. Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe (NN 111/14, 122/14, PROČIŠĆENI TEKST)

39. Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (NN 117/14, 136/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O VINU

2. Pravilnik o vinu (NN 96/96, 07/97, 117/97, 57/00, čl. 14. 28/18, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (NN 07/97, 57/00, 137/12, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (NN 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 08/08, 88/09, 24/11, 152/11, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (NN 102/04, 64/05, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (NN 106/04, 137/12, 142/13, 48/14, 01/15, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Pravilnik o proizvodnji vina (NN 02/05, 137/08, 48/14, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o vinskom i voćnom octu (NN 121/05, 53/06, 26/11, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Pravilnik o Upisniku destilatera (NN 137/05, 75/07, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o voćnim vinima (NN 73/06, 24/11, 28/11, 62/11, 82/11, 120/12, 59/13, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Lista tradicionalnih izraza za vino (NN 96/07, 62/10, 133/10, 14/11, 52/12, 75/13, 138/13, 42/17, 49/17, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina (NN 71/08, 121/14, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (NN 74/12, 80/12, 48/13, 159/13, PROČIŠĆENI TEKST)

21. Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (NN 142/13, 49/14, PROČIŠĆENI TEKST)

22. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/14, 83/14, 147/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O PLATNOM PROMETU

2. Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa (NN 03/11, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11, 135/11, 56/12, 18/13, 23/13, 10/14, 150/14, 64/16, 107/17, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (NN 147/13, 16/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR (NN 136/15, 33/16, 109/17, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR (NN 136/15, 33/16, 109/17, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (NN 46/16, 94/17, 35/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

 

ZAKON O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

1. Odluka o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojno-redarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima (NN 60/95, 14/96, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće i drugih prava vojnim izaslanicima, članovima vojnih izaslanstava te članovima njihove uže obitelji (NN 125/03, 61/07, 90/08, 32/13, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe (NN 46/08, 25/13, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (NN 97/08, 51/12, PROČIŠĆENI TEKST)

26. Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu (NN 37/13, 121/16, PROČIŠĆENI TEKST)

31. Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvu i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj (NN 131/13, 65/15, 28/17, PROČIŠĆENI TEKST)

32. Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe (NN 131/13, 37/16, 121/16, PROČIŠĆENI TEKST)

33. Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 131/13, 36/15, 51/15, 121/16, PROČIŠĆENI TEKST)

34. Pravilnik o stambenom zbrinjavanju (NN 131/13, 135/14, 97/15, PROČIŠĆENI TEKST)

41. Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu (NN 158/13, 77/15, 14/17, PROČIŠĆENI TEKST)

42. Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (NN 158/13, 05/17, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (NN 13/14, 134/15, 137/15, PROČIŠĆENI TEKST)

47. Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba (NN 33/14, 41/14, 53/14, 114/14, 72/15, 05/17, 116/17, PROČIŠĆENI TEKST)

48. Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 42/14, 134/15, 109/16, 97/17, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Odluka o rasporedu radnog vremena (NN 66/14, 23/15, 84/15, 106/17, PROČIŠĆENI TEKST)

52. Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice (NN 99/14, 112/14, PROČIŠĆENI TEKST)

53. Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba (NN 114/14, 134/15, 05/17, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o vojnim odorama (NN 133/14, 27/17, PROČIŠĆENI TEKST)

55. Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske (NN 153/14, 109/16, 86/17, PROČIŠĆENI TEKST)

59. Odluka o naknadi za stanovanje (NN 97/15, 89/17, PROČIŠĆENI TEKST)

60. Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (NN 110/15, 47/17, 86/17, PROČIŠĆENI TEKST)

65. Pravilnik o izobrazbi (NN 19/17, 126/17, 28/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

1. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06, 106/07, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara (NN 118/11, 141/11, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

1. Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04, 25/06, 121/11, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

1. Pravilnik o postupku i načinu davanja suglasnosti za obavljanje poslova dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja (NN 112/06, 38/08, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (NN 156/08, 88/10, 31/16, 116/17, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskoga zdravstvenog osiguranja (NN 02/09, 123/09, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13, 12/14, 29/15, 53/15, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (NN 91/13, 119/13, 18/14, 119/14, 135/14, 144/14, 17/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13, 136/13, 21/14, 135/14, 144/14, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 118/13, 11/14, 120/15, 74/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

1. Odluka o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja (NN 111/03, 133/10, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u stranim investicijskim fondovima (NN 34/05, 44/06, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (NN 111/05, 16/15, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena (NN 21/07, 34/10, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (NN 103/12, 10/14, 45/15, 13/17, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (NN 22/16, 22/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DENTALNOJ MEDICINI

1. Statut Hrvatske stomatološke komore (NN 44/04, 69/06, 85/07, 24/08, 11/10, 13/10, 28/15, 55/15, 107/17, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o stručnom nadzoru (NN 106/12, 156/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

1. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (NN 92/09, 04/15, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (NN 119/09, 18/17, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13, 156/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI

1. Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09, 110/16, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turističkim općinama i gradovima (NN 92/09, 146/13, 35/14, 143/14, 94/16, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o kriterijima za uplatu i korištenje uplaćenih sredstava boravišne pristojbe na posebnom računu Hrvatske turističke zajednice (NN 139/09, 36/11, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O BILJNOM ZDRAVSTVU

4. Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (NN 74/06, 84/10, 120/11, 46/14, 119/14, 24/17, 01/18, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska (NN 100/07, 45/17, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima (NN 96/09, 34/10, 62/13, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja (NN 116/09, 25/11, 57/15, 107/17, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske (NN 81/13, 141/13, 02/15, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja (NN 90/13, 140/13, 64/17, 79/17, PROČIŠĆENI TEKST)

34. Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 89/14, 24/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DOPRINOSIMA

2. Pravilnik o doprinosima (NN 02/09, 09/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o načinu izvješćivanja, obliku i sadržaju te roku podnošenja izvješća o obračunanom dodatnom doprinosu za zdravstveno osiguranje (NN 28/09, 160/13, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa na temelju radnog odnosa (NN 49/12, 31/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

2. Pravilnik o upućivanju pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u međunarodne organizacije i misije u

inozemstvu (NN 89/09, 08/14, PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju (NN 124/10, 112/11, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca izvješća o imovini državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (NN

19/11, 111/12, 38/13, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (NN 140/13, 128/15, 116/17, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Poslovnik Državnog odvjetništva (NN 05/14, 123/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkoga testiranja (NN 11/16, 75/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

 

ZAKON O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

5. Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (NN 154/08, 28/09, 97/10, 92/12, 62/14, 147/14, 138/15, 77/16, 126/17, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 (NN 107/10, 78/11, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/10, 81/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija (NN 113/11, 124/14, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija (NN 113/11, 124/14, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija (NN 113/11, 124/14, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta (NN 152/11, 151/14, 95/17, PROČIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16, PROČIŠĆENI TEKST)

28. Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama (NN 45/12, 97/14, 116/17, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja (NN 45/12, 18/15, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra (NN 45/12, 50/12, 97/14, 116/17, PROČIŠĆENI TEKST)

31. Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva (NN 85/12, 67/13, 129/15, PROČIŠĆENI TEKST)

34. Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga (NN 109/12, 33/13, 126/13, 67/16, PROČIŠĆENI TEKST)

35. Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 131/12, 92/15, PROČIŠĆENI TEKST)

40. Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra (NN 107/13, 94/15, 32/17, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Pravilnik o prenosivosti broja (NN 24/15, 71/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA

4. Pravilnik o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom

(NN 05/09, 34/12, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja (NN 05/09, 85/13, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o obliku, vrsti i broju primjeraka obveznih priloga uz zahtjev za odobrenje prospekta, kao i o obveznom sadržaju tog zahtjeva (NN 05/09, 85/13, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (NN 48/09, 30/13, 85/13, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o kapitalu investicijskih društava (NN 48/09, 85/13, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva (NN 48/09, 85/13, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (NN 117/13, 32/14, PROČIŠĆENI TEKST)

31. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu (NN 117/13, 32/14, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (NN 109/14, 52/15, PROČIŠĆENI TEKST)

49. Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 03/16, 75/16, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (NN 41/16, 02/17, 128/17, PROČIŠĆENI TEKST)

52. Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja (NN

41/16, 128/17, PROČIŠĆENI TEKST)

53. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (NN 41/16, 02/17, 128/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O HRANI

3. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima (NN 73/05, 69/08, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima (NN 73/05, 69/08, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 78/05, 135/09, 86/10, 72/11, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o kakvoći jaja (NN 115/06, 69/07, 76/08, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu (NN 80/07, 34/11, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (NN 38/08, 152/11, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima (NN 70/08, 86/08, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu (NN 74/08, 106/10, PROČIŠĆENI TEKST)

23. Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (NN 125/08, 55/09, 130/10, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina (NN 07/09, 112/09, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva (NN 20/09, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

28. Pravilnik o smrznutim desertima (NN 20/09, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju (NN 39/09, 144/10, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Pravilnik o jakim alkoholnim pićima (NN 61/09, 141/09, 86/11, 104/11, 118/12, PROČIŠĆENI TEKST)

36. Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje (NN 79/09, 93/09, 107/09, PROČIŠĆENI TEKST)

39. Pravilnik o kakvoći uniflornog meda (NN 122/09, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (NN 80/10, 124/12, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi (NN 78/11, 67/12, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Pravilnik o soli (NN 89/11, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o pivu (NN 142/11, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

56. Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN 41/12, 70/13, 141/13, PROČIŠĆENI TEKST)

63. Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani (NN 36/13, 08/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O LOVSTVU

1. Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (NN 40/06, 92/08, 39/11, 41/13, PROČIŠEĆENI TEKST)

3. Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovogospodarske osnove (NN 63/06, 101/10, 44/17, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije (NN 67/06, 73/10, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (NN 68/06, 66/10, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu (NN 78/06, 92/08, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Pravilnik o lovostaju (NN 67/10, 87/10, 97/13, 44/17, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama (NN 95/10, 44/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

4. Posebne uzance u ugostiteljstvu (NN 16/95, 108/96, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 66/06, 114/06, 129/07, 08/08, 74/15, 06/18, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Odluka o troškovima u postupcima arbitraže (NN 142/11, 37/15, 109/16, PROČIŠĆENI TEKST)

10.A Odluka o troškovima u postupcima mirenja (NN 142/11, 67/17, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila) (NN 129/15, 50/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

1. Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (NN 41/09, 55/15, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09, 73/10, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama (NN 32/10, 50/11, 145/11, 85/12, 104/13, PROČIŠĆENI TEKST)

30. Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (NN 70/11, 62/17, PROČIŠĆENI TEKST)

46. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/14, 40/14, 103/14, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15, PROČIŠĆENI TEKST)

61. Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 109/16, 47/17, PROČIŠĆENI TEKST)

65. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 03/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O STRANCIMA

4. Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 52/12, 81/13, 38/15, PROČIŠĆENI TEKST, 100/17, 61/18, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (NN 92/12, 22/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN 120/12, 81/13, 38/15, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN 126/12, 81/13, 38/15, 85/15, 132/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza (NN 144/12, 60/13, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o vizama (NN 07/13, 05/18, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Pravilnik o postupanju prema strancima (NN 14/13, 26/13, 86/13, 126/14, 95/15, 52/16, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN 36/13, 105/17, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN 81/13, 129/13, PROČIŠĆENI TEKST)

22. Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca (NN 28/14, 20/15, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN 94/13, 64/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINAMA

1. Pravilnik o imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 137/08, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

9. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

Hrvatske (NN 84/13, 45/14, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake (NN

107/13, 98/15, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake (NN 120/13, 98/15, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta (NN 149/13, 14/14, PROČIŠĆENI TEKST)

22. Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 93/15, 70/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O VODAMA

2. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10, 03/14, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/10, 03/14, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10, 141/15, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10, 126/12, 112/14, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10, 76/14, PROČIŠĆENI TEKST)

15. Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10, 88/11, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12, 51/13, 120/14, PROČIŠĆENI TEKST)

21. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN 114/10, 142/12, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 01/11, 118/12, PROČIŠĆENI TEKST)

29. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11, 16/14, PROČIŠĆENI TEKST)

31. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13, PROČIŠĆENI TEKST)

38. I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 15/13, 22/15, PROČIŠĆENI TEKST)

39. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16, PROČIŠĆENI TEKST)

40. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13, 140/15, PROČIŠĆENI TEKST)

41. Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13, 53/16, PROČIŠĆENI TEKST)

42. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA

2. Uredba o visini naknade za melioracijsku odvodnju (NN 14/06, 20/07, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12, 10/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10, 108/13, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10, 160/13, PROČIŠĆENI TEKST)

9. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10, 126/13, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 84/10, 146/12, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

17. Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje (NN 92/09, 39/12, 73/13, 136/14, PROČIŠĆENI TEKST)

18. Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja (NN 97/09, 79/13, 154/14, PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (NN 80/10, 26/15, PROĆIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (NN 132/10, 39/12, PROČIŠĆENI TEKST)

34. Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (NN 30/11, 30/13, 05/18, PROČIŠĆENI TEKST)

49. Pravilnik o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju (NN 73/13, 146/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O OSIGURANJU

4. Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje (NN 92/09, 39/12, 73/13, 136/14, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja (NN 97/09, 79/13, 154/14, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje (NN 97/09, 42/10, 94/11, 39/12, 73/13, 105/13, 136/14, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje (NN 119/09, 39/12, 52/13, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja (NN 119/09, 155/09, 01/12, 39/12, 79/13, 105/13, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (NN 97/13, 146/14, PROČIŠĆENI TEKST)

40. Pravilnik o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

42. Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za prijenos odnosno preuzimanje portfelja osiguranja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

45. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (NN 07/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (NN 10/16, 42/17, 59/17, PROČIŠĆENI TEKST)

51. Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN 13/16, 91/16, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (NN 23/16, 27/16, PROČIŠĆENI TEKST)

55. Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja (NN 23/16, 27/16, PROČIŠĆENI TEKST)

56. Pravilnik o statističkim standardima osiguranja (NN 23/16, 27/16, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O TRGOVINI

4. Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN  66/09108/0908/10108/14, PROČIŠĆENI TEKST)

10. Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu (NN 47/14, 62/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O GRADNJI

1. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/9929/0320/17PROČIŠĆENI TEKST)

3. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije (NN 09/0099/02PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/0220/17PROČIŠĆENI TEKST)

13. Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08141/0923/11129/11109/1202/1465/14136/1423/15PROČIŠĆENI TEKST)

14. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (NN 24/0819/10PROČIŠĆENI TEKST)

25. Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 87/1023/11PROČIŠĆENI TEKST)

26. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10111/1055/12PROČIŠĆENI TEKST)

32. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/1469/1427/15PROČIŠĆENI TEKST)

36. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14150/14133/1522/1649/1687/1617/1777/17PROČIŠĆENI TEKST)

38. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/1441/15105/1561/1620/17PROČIŠĆENI TEKST)

41. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14107/1520/17PROČIŠĆENI TEKST)

45. Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15133/15PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

1. Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 37/14, 154/14, PROČIŠĆENI TEKST)

4. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16, 23/17, PROČIŠĆENI TEKST)

12. Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17, 108/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

1. Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/97109/02123/02153/0214/0560/10PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (NN 119/15, 23/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU

4. Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08, 120/08, PROČIŠĆENI TEKST)

7. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (NN 69/08, 83/09, 49/15, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Tarifa upravnih pristojbi – PROČIŠĆENI TEKST

 

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

2. Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, PROČIŠĆENI TEKST)

2. Uredba o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/02, 58/08, 119/11, 33/13, PROČIŠĆENI TEKST)

13. Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (NN 77/07, 13/08, 81/08, PROČIŠĆENI TEKST)

14. Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (NN 77/07, 142/11, 105/15, PROČIŠĆENI TEKST)

17. Pravilnik o upućivanju pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u međunarodne organizacije i misije u inozemstvu (NN 89/09, 08/14, PROČIŠĆENI TEKST)

20. Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11, 13/12, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O RADU

40. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (NN 32/15, 39/15, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15, 102/15, 35/17, PROČIŠĆENI TEKST

47. Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15, 94/16, PROČIŠĆENI TEKST)

50. Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća (NN 03/16, 52/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O CESTAMA

3. Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 119/07, 52/08, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11, 98/15, PROČIŠĆENI TEKST)

19. Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13, 113/17, PROČIŠĆENI TEKST

21. Pravilnik o cestarini (NN 130/13, 122/14, 96/17, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

3. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (NN 100/08, 20/09, PROČIŠĆENI TEKST)

8. Pravilnik o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom (NN 139/08, 21/17, PROČIŠĆENI TEKST)

11. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika (NN 143/08, 105/09, 52/10, 53/12, PROČIŠĆENI TEKST)

16. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (NN 148/08, 36/10, 52/13, PROČIŠĆENI TEKST)

27. Program vozačkog ispita (NN 155/08, 108/09, 141/11, 83/13, 151/13, 120/15, 134/15, PROČIŠĆENI TEKST)

43. Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita (NN 33/09, 29/12, 26/14, 42/16, PROČIŠĆENI TEKST)

48. Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila (NN 33/09, 01/12, 06/12, PROČIŠĆENI TEKST)

54. Pravilnik o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima koje moraju osigurati Hrvatski Crveni križ i ovlaštene zdravstvene ustanove za provođenje nastave iz predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći" (NN 78/09, 82/14, PROČIŠĆENI TEKST)

57. Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni minimalni

62. Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (NN 129/09, 22/13, PROČIŠĆENI TEKST)

63. Pravilnik o ispitivanju vozila (NN 152/09, 08/15, PROČIŠĆENI TEKST)

93. Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita (NN 141/11, 151/13, PROČIŠĆENI TEKST)

95. Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (NN 141/11, 151/13, PROČIŠĆENI TEKST)

97. Pravilnik o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02) (NN 145/11, 125/13, 42/14, PROČIŠĆENI TEKST)

104. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (NN 124/12, 129/12, 146/12, 151/13, 160/13, PROČIŠĆENI TEKST)

106. Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 43/13, 77/13, 155/13, 01/15, 33/16, 108/16, 86/17, PROČIŠĆENI TEKST)

110. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (NN 80/13, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

111. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (NN 80/13, 01/16, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

112. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (NN 80/13, 01/16, 60/16, PROČIŠĆENI TEKST)

119. Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila (NN 122/14, 121/16, 130/17, PROČIŠĆENI TEKST)

129. Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/16, 27/14, PROČIŠĆENI TEKST)

 

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

3. Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05, 139/06, PROČIŠĆENI TEKST)

5. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05, 96/13, 114/13, PROČIŠĆENI TEKST)

6. Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu (NN 82/05, 01/06, 139/06, 52/10, 04/15, 34/15, 50/16, 91/16, 03/18, PROČIŠĆENI TEKST)

 

 

 

Copyright © Ante Borić